Oznámení o konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu

Oznámení o konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu

Jedním z důvodů pořízení změny č. 1 je i Krajským soudem zrušená část územního plánu s pěším průchodem „Na Madlenkách“

Z pozice určené zastupitelky pro územní plán bych vás ráda informovala o průběhu připravované
změny územního plánu.

V lednu tohoto roku rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení změny územního plánu č. 1 tzv. zkráceným postupem. To znamená, že rozsah navržených změn byl předem definován a postoupen krajskému úřadu k vyjádření, takže v průběhu projednávání již nemůže být doplňován. Změna č. 1 se skládá celkem z 26 dílčích změn, z nichž dvě reagují na zrušení částí územního plánu soudním rozhodnutím, další dvě (průmyslová zóna a seniorské bydlení) vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, a zbytek jsou změny lokálního charakteru a opravy drobných chyb ve stávajícím územním plánu. K projednávaným změnám zatím proběhla dvě jednání komise pro územní plán, jejíž podněty architekti zapracovali do návrhu pro veřejné projednání.
Projednání návrhu s veřejností se bude konat ve středu 7. září 2022 od 17:30 v Pavilonu (ZŠ Komenského 420).

Magdalena Davis, starostka

Materiály ke stažení:

Veřejná_vyhláška
Základní členění území
Hlavní výkres
Hlavní výkres prostorová regulace
Veřejně prospěšné stavby
Širší vztahy
Koordinační výkres
Zábory půdního fondu
VVURU kapitoly CDEF
Změna č. 1 UP Mníšek pod Brdy – Příloha1 srovnávací text1
Změna č. 1 UP Mníšek pod Brdy textová část
VVURU kapitola A SEA

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se