Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 13. 12.

Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 13. 12.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

Program jednání:

 • Schválení programu zasedání
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 • Zpráva Finančního výboru
 • Zpráva Kontrolního výboru
 • Zpráva Osadního výboru pro Rymani
 • Vodné a stočné pro rok 2024
 • Rozpočet města 2024
  Příspěvky spolkům
  Návrh rozpočtu na rok 2024Návrh SRV 2025 – 2026
  – Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2024
 • Schválení přijetí dotací
 • Rozpočtová opatření
 • Pověření rady města schvalováním RO do konce roku
 • Podněty z dílčího přezkumu
 • Mníšecká servisní, s. r. o.
 • Změna č. 1A ÚP
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Majetkové záležitosti
  Souhlas se zahájením procesu úplatného převodu pozemku parc. č. 1010/8 firmou Natura
  Koncept s. r .o. od SPÚ na město – projekt revitalizace Prostředního rybníka
  Smlouva budoucí o bezúplatném převodu pozemků mezi městem a KSÚS – chodník
  Čisovická
  Vodíková stanice – Smlouva o spolupráci
  – Kupní smlouva ČEZ (opětovné schválení)


Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se