Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 1 dne 2. 11. 2022:

Zahájení zasedání zastupitelstva
Složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu

I. Volba starosty a místostarosty/ů
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
d) volba starosty
e) volba místostarosty/ů

II. Volba členů rady města
a) určení počtu členů rady města
b) volba členů rady města

III. Zřízení finančního výboru, volba předsedy a členů
a) zřízení finančního výboru a určení počtu jeho členů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru

IV. Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy a členů
a) zřízení kontrolního výboru a určení počtu jeho členů
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů kontrolního výboru

V. Zřízení osadního výboru Rymaně

VI. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 72, zákon o obcích)

VII. Určení zastupitele, který bude vykonávat určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovací dokumentace a případných změn stávající územně plánovací dokumentace pro město

VIII. Pověření členů zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu

IX.   Rozpočtové opatření

X. Formální rozdělení změny č. 1 ÚP na 3 části

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se