Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 17. 3.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 17. 3.

Záběr z prosincového jednání mníšeckého zastupitelstva. Foto: archiv

Zveme vřejnost ke sledování zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 17. března 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.
Online ho můžete sledovat na bit.ly/YoutubeMnisek.

Program jednání Zastupitelstva bude následující:

 • Schválení programu zasedání
 • Veřejná schůze
 • Jednací řád ZM – aktualizace
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
 • Zpráva FV
 • Zpráva KV
 • Návrh úsporných opatření (zastupitel Kotouč)
 • Refinancování úvěru
 • Fond pro obce
 • RO č. 2/2021 – aktualizace rozpočtu 2021
 • Analýza kapacit ČOV
 • Demografická studie Mníšecko
 • Spádovost pro předškoláky z Kytína
 • Plán rozvoje sportu
 • Analýza odpadového hospodářství
 • Projekt Sanace Bažantnice
 • Mníšecká servisní – valná hromada – vložení projektu
 • Majetkové záležitosti:
 • Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 2898/1
 • Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 1622/3 a parc. č. 2931/2
 • Směnná smlouva Energy Property
 • Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně
 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) mezi stranami Město MpB (jako budoucí prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) v rámci projektované stavby č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5
 • Kupní smlouva – bezúplatný převod pozemků parc.č. 2812/2 a 569/18 mezi stranami xxxx (jako prodávající) a Město Mníšek pod Brdy (jako kupující)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se