Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (22. 6.)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (22. 6.)

Ve středu 22. června 2022 se ve velkém sálu Pavilonu koná od 18 hodin zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

Program je následující:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ
 4. Plnění úkolů ze ZM (revize zřizovacích listin PO, záznamový systém pro ZM)
 5. Zpráva FV
 6. Zpráva KV
 7. Rozpočtová opatření
 8. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2021
 9. Schválení přijetí dotací
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku (Magdaléna, o.p.s.)
 11. Prezentace: energetický management
 12. Prezentace: studie MŠ a MěÚ
 13. Prezentace: memorandum o společném záměru s 1.SčV
 14. BOS – zpráva o stavu a hospodaření společnosti, vklad na nákup auta a ručení za úvěr
 15. DSO Svazková škola pod Skalkou – žádost o dotaci
 16. Zvolení přísedícího u Okresního soudu Praha-západ
 17. Pracovní skupina ZM pro Ambeat – dovolení členů
 18. Počet členů ZM
 19. Majetkové záležitosti:
  a. Finanční rozpočtové opatření ke stavbě Vodovodní a kanalizační řad v ul. V Zahrádkách
  b. Prodej pozemku parc. č. 370 v k.ú. Rymaně
  c. Prodej pozemku parc. č. 1937/54 v k.ú. MpB
  d. Prodej pozemku parc. č. 1965/256 v k.ú. MpB
  e. KSÚS – smlouva o spolupráci – kruhová křižovatka
  f. Nákup pozemku parc. č. 1316/17 v k.ú. MpB

Zasedání můžete sledovat na youtube kanálu města bit.ly/YoutubeMnisek.

Dina Rišianová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se