Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 22. 9.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 22. 9.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 22. září 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

 • Schválení programu.
 • Veřejná schůze.
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ.
 • Plnění úkolů ze ZM.
 • Zpráva Fiannčního výboru.
 • Zpráva Kontrolního výboru.
 • Rozpočtová opatření.
 • Přijaté dotace.
 • Dar obcím zasaženým tornádem.
 • Příspěvek na soukromé školky.
 • Investiční fond.
 • Plánovací smlouva Ambeat (Komunitní bydlení pro seniory).
 • Osadní výbor Rymaně.
 • Dobrovolný svazek obcí.
 • Železnice.
 • Prodej části pozemku parc. č. 51/4, k. ú. Rymaně.
 • Bezúplatný převod pozemků v areálu Domova pro seniory parc .č. 1858/14 a 1858/15, k. ú. MpB.
 • Bezúplatný převod ideální 1/9 pozemků parc. č. 2056/8, 2056/9, 2123/6 a 2123/7, k. ú. MpB.
 • Směnná smlouva na pozemky JTH Omega parc. č. 1315/10 a město parc. č. 1314/11.
 • Prodej pozemků města parc.č. 1292/4 a parc.č. 1292/5, k. ú. MpB formou veřejné dražby.
 • Deklaratorní rozhodnutí o právním vztahu veřejného prostranství (parc. č. 819/2 a 836, k. ú. MpB.
 • Návrh Plánovací smlouvy (parc. č. 2910/3, 1156, 1202, k. ú. MpB).
 • Návrh Smlouvy o právu stavby (Residence Pražská).

Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek. Žádáme všechny přítomné, aby měli zakrytá ústa i nos rouškou či jinou ochranou.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se