Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 26. 1.

Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 26. 1.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 26. ledna 2022 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 • Plnění úkolů ze ZM
 • Zpráva KV
 • Přijaté dotace
 • Rozpočtová opatření
 • Fond zastupitelů
 • Zvolení přísedícího u OS Praha-západ
 • Pořízení změny ÚP
 • Spolupráce s Katedrou architektury ČVUT
 • Osadní výbor Rymaně-doporučení
 • Majetkové záležitosti:
 • Plánovací smlouva Ambeat development
 • Plánovací smlouva-kanalizační řad Stříbrná Lhota
 • Směnná smlouva pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5
 • Kupní smlouva pozemek parc. č. 1093/12
 • Bezúplatný převod pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od SPÚ
 • Kupní smlouva pozemek parc. č. 1989/63
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4
 • Směna pozemků pro svazkovou školu
 • Kupní smlouva na části pozemků parc. č.2890/1 a 2890/3
 • Prodej hasičského vozidla..


Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

město Mníšek pod Brdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se