Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 8. 12.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 8. 12.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 8. prosince 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 • Plnění úkolů ze ZM
 • Zpráva FV
 • Zpráva KV
 • Vodné a stočné
 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Rozpočet města 2022
 • Příspěvky spolkům
 • Přijaté dotace
 • Rozpočtová opatření
 • Fond zastupitelů
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Změna ÚP
 • Smlouva-dopravní obslužnost
 • Spolupráce s ČVUT
 • Plánovací smlouva (Komunitní bydlení pro seniory)
 • Smlouva-komunální odpady
 • Dobrovolný svazek obcí-Svazková škola
 • Osadní výbor Rymaně-doporučení
 • Mníšecká servisní-změna jednatele
 • Majetkové záležitosti: Plánovací smlouva-kanalizační řad Stříbrná Lhota; Směnná smlouva pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1965/179; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1093/12; Bezúplatný převod pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od SPÚ; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1989/63; Smlouva o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4; Směna pozemků pro svazkovou školu

Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek. Žádáme všechny přítomné, aby měli zakrytá ústa i nos rouškou či jinou ochranou.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se