Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (20. 4.)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (20. 4.)

Ve středu 20. dubna 2022 se ve velkém sálu Pavilonu koná od 18 hodin zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

Program je následující:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 4. Plnění úkolů ze ZM
 5. Zpráva FV
 6. Zpráva KV
 7. Schválení přijetí dotací
 8. Schválení návratné finanční výpomoci pro Domov pro seniory
 9. Darovací smlouvy (RC Essentia, Magdalena, o.p.s.)
 10. Rozpočtová opatření
 11. Zrušení položky schváleného rozpočtu 5193
 12. Prezentace projektů KSÚS (kruhový objezd, průtah městem, mostek u Billy)
 13. Úprava stanov DSO Svazková škola pod Skalkou
 14. Počet členů ZM
 15. Mníšecká servisní: účetní závěrka, navýšení základního kapitálu
 16. Obecně závazná vyhláška – noční klid a používání hlučných strojů
 17. Obecně závazná vyhláška – zábavní pyrotechnika
 18. Majetkové záležitosti:
  a) Směna pozemků pro svazkovou školu
  b) Kupní smlouva Janečková Landová – pozemek parc. č. 1989/63
  c) Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek
  parc. č. 1969/4
  d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – Kovohutě, parc.č. 1966/1 a 1966/7
  e) Zřízení pracovní skupiny – PS Ambeat development a.s.
  f) Nabídka pozemků ke koupi – VIAGEM a.s. – 19/1536 pozemků parc. č. 2033/23, 2035/2, 2036/2, 2036/4, 2037/2, 2038/6 , 2042/24 v k.ú. MpB
  g) Nabídka pozemků ke koupi – VIAGEM a.s. – 1/54 pozemků parc. č. 2030/16, 2031/2, 2032/7, 2032/10, 2032/11, 2033/13, 2033/35 a 2033/43 v k. ú. MpB
  h) Odprodej pozemků parc.č. 2867/4 a 2864/8 v k. ú. MpB
  i) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1011/12 v k. ú. MpB od ÚZSVM
  j) Budoucí Směnná smlouva na stavbu 3 řadových garáží na pozemcích parc. č. 2714/526, 2714/527 a 2714/528 v k. ú. MpB
  k) Nesouhlas se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2092/1 v k. ú. MpB – nápravné opatření na základě podnětu KV
  l) Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě s Casa D´Angolo
  m) Prodej osobního automobilu Opel Combo-C

Zasedání můžete sledovat na youtube kanálu města bit.ly/YoutubeMnisek.

Dina Rišianová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se