Proběhla inventarizace dřevin na Starém sídlišti

Proběhla inventarizace dřevin na Starém sídlišti

Ilustrační foto

Na podzim 2023 město zadalo Ing. Bc. Tomáši Dolenskému inventarizaci dřevin na Starém sídlišti a na Skaleckém náměstí. Celkem bylo zinventarizováno 531 dřevin, které byly zaměřeny, dále byl u nich vyhodnocen zdravotní stav a navrženo ošetření s různým stupněm naléhavosti. Tato data jsou také zanesena do pasportu zeleně v mapové aplikaci GIS Online.
Dle výsledků inventarizace bylo označeno celkem 12 ks dřevin, které jsou již rizikové. Ty budou v nejbližší době na základě povolení pokáceny. Jako náhradní výsadbu město za tyto dřeviny v té samé lokalitě vysadí 8 ks okrasných jabloní a 5 ks habru obecného. Dalších 10 ks dřevin bude v brzké době ošetřeno arboristou, zejména na nich budou provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy.
V tomto roce plánujeme v inventarizaci pokračovat, a to zejména v centru města a na Novém sídlišti. Díky tomu se nám bude lépe plánovat ošetření jednotlivých dřevin dle skutečného stavu.

Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí, péče o zeleň

Výsadby provedené na konci roku 2023

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se