Proč se obnovuje chodník kolem Pasáže Pražská

Proč se obnovuje chodník kolem Pasáže Pražská

Návrh budoucí podoby zatáčky (2016). Zdroj: http://www.zpravyzmnisku.cz/2016/12/09/bezpecnejsi-zatacka-trochu-ji-narovname/

V křižovatce ulic Pražská a Čisovická se v těchto dnech dokončuje obnova původního chodníku kolem budovy Pasáž Pražská. Pro čtenáře, kteří neznají tuto téměř dvouletou kauzu v historii města či na ni již dávno zapomněli, uvádím chronologicky její vývoj i hlavní důvody, které vedly současné vedení města k obnově chodníku:

1. V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města záměr o prodeji budovy bývalého kina včetně řešení křižovatky ulic Pražská a Čisovická a přilehlých chodníků. Až do roku 2017 byly chodníky včetně chodníku kolem budovy Pasáž Pražská součástí všech vizualizací budoucí rekonstrukce (viz Zprávy z Mníšku z roku 2016 a Zpravodaj č. 260 z roku 2017, s. 14).

2. V roce 2017 schválila tehdejší Rada města změnu podoby křižovatky Usnesením č. 12-87/2017, konkrétně změnou tvaru schodiště a zrušením chodníku. Tímto rozhodnutím však Rada města překročila své pravomoci, neboť změnu původního záměru mohlo schválit pouze Zastupitelstvo města (dle stanovisko Ministerstva vnitra k tomuto případu: „…pokud zastupitelstvo schválilo text kupní smlouvy a její uzavření, které podmínilo doplněním o specifikované přílohy, pak si s ohledem na již citovaný nález Ústavního soudu sp. Zn. II ÚS 87/04 ze dne 6. dubna 2005 vyhradilo rozhodování i o změnách (dodatcích) této smlouvy.“).

3. Jak se později ukázalo při výměře geometrického plánu, obrubník vozovky byl během rekonstrukce umístěn v rozporu s projektem (došlo k chybě o cca jeden metr blíže směrem k budově Pasáž Pražská), schodiště budovy bylo umístěno na městský pozemek, aniž by předem došlo k majetkoprávnímu vypořádání, a na pozemek Správy kin (dnes ve správě ÚZSVM) byla navíc bez souhlasu vlastníka umístěna kolmá parkovací stání, která byla v rozporu nejen s projektem, ale i s normou ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“.

Současná obnova chodníku tedy napravuje výše zmíněná pochybení v rámci Smlouvy o narovnání s investorem Pasáže Pražská, ve které je zároveň zakotven i finanční příspěvek tohoto investora na obnovu povrchu chodníku. Obrubník chodníku byl navrácen do správné polohy zakreslené v projektu, parkovací stání byla umístěna podélně v souladu s projektem i státní normou a na schodiště i sousední chodníky byla zřízena věcná břemena, která umožňují jejich řádné užívání. Objekt Pasáže Pražská je tak pro pěší obyvatele Mníšku a jeho návštěvníky přístupný ze všech stran, což považuji za nejlepší možné řešení.

Článek, který vyšel ve Zpravodaji městečka pod Skalkou před třemi lety (č. 260, 2017):

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se