Prohlášení Rady města o odvolání ředitele Domova pro seniory Pod Skalkou

Prohlášení Rady města o odvolání ředitele Domova pro seniory Pod Skalkou

Mníšecký Domeček najdete na adrese Skalecké náměstí 500.

Rada města Mníšek pod Brdy na svém mimořádném jednání dne 5. 8. 2020 odvolala Jana Daniela z funkce ředitele Domova pro seniory Pod Skalkou. Vedení města za posledních několik měsíců obdrželo závažné podněty, které svědčí o významných manažerských pochybeních, které se bohužel začaly projevovat i ztrátou sounáležitosti s klienty a zaměstnanci.

Pro vedení města je zásadní, aby klienti Domova pro seniory žili v důstojných podmínkách, v pozitivní atmosféře bez strachu, s naplněním osobních potřeb a kvalitní péčí. Zároveň si uvědomujeme, že péče o klienty, kteří mají často závažné zdravotní problémy, je nesmírně náročná nejen fyzicky, ale především psychicky. Proto si každý, kdo tuto pomoc poskytuje, zaslouží uznání. Je však nutné přijmout rázné řešení v případě, že se problémy ve vedení zařízení dlouhodobě negativně promítají do péče o klienty. Je důležité, aby nedošlo k poškození nikoho ze zúčastněných, tedy nejen těch, kdo službu přijímají, ale ani těch, kteří tuto službu poskytují. Odvolání ředitele Domova pro seniory by proto nemělo být chápáno jako znevážení jeho předchozí usilovné a velmi potřebné práce, ale jako akt zodpovědnosti zřizovatele.

Rada města byla postavena před velmi nepopulární, avšak nutné rozhodnutí a svou zodpovědnost přijala, neboť je přesvědčena, že její rozhodnutí je ku prospěchu všem zainteresovaným, zejména pak nejzranitelnější skupině naší společnosti, tedy našim babičkám a dědečkům v domově pro seniory.

Navzdory výše uvedenému patří Janu Danielovi poděkování za jeho předchozí práci.

Rada města přechodně pověřil a vedením Domova pro seniory stávající zaměstnankyni Terezu Středovou, výběrové řízení na ředitele bude vyhlášeno v nejbližších dnech.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se