Recyklujte zodpovědně

Recyklujte zodpovědně

Víte, že papír lze recyklovat 4-6x a tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 m3 dřeva, tedy si 14 stromů? A že stejné množství recyklovaných plastů uspoří 7-12 barelů ropy? Předpokladem je však nejen dostatečné, ale především kvalitní třídění odpadu.
Mníšek pod Brdy byl v roce 2015 na velmi dobré 13. pozici mezi středočeskými obcemi (o velikosti 2-10 tisíc obyvatel) co do tzv. výtěžnosti vytříděného odpadu (papíru, plastu a skla) v soutěži My třídíme nejlépe.

Za každý kilogram sebraného odpadu daného druhu obec obdrží 1 bod. Za námi (278 bodů) zůstaly obce a města jako Jesenice u Prahy, Český Brod nebo Sedlčany. Jak říká starosta města Ing. Petr Digrin, je skvělé, že občané takto hodně třídí a je velmi znatelné zlepšení: ještě v roce 2014 byl Mníšek až na 46. místě.

Za dobu existence nového systému nakládání s odpady přibyla další sběrná místa. Mezi nejnovější patří to na Dobříšské ulici, při nedávno vzniklé obytné lokalitě, které by mělo odlehčit velmi využívanému sběrnému místu na Dobříšské u napojení Kytínské. Negativním projevem „oblíbenosti“ kontejnerů na odpad je jejich častá přeplněnost, ačkoliv jsou (plasty a papír) vyváženy dvakrát týdně. Přeplnění kontejnerů má pak za následek přepadávání odpadu ven, ukládání odpadů vedle kontejnerů a nepořádek, na který si pak mnozí občané stěžují.

Jak správně využívat kontejnery a předcházet vzniku nepořádku? Sešlapávejte plastové lahve a obaly před jejich vhozením do kontejneru. Objemnější papírové obaly rozřezejte. A nezapomínejte kontejner po vhození odpadu opět zavřít – nejen, že předejdete například rozfoukání odpadů větrem, ale papír, který se deštěm rozmočí, nelze recyklovat a veškerá snaha o úsporu přijde vniveč.

A především: nevhazujte do kontejnerů odpad, který tam nepatří. Novinkou poslední doby v Mníšku je, že se v tříděném odpadu objevuje směsný odpad, tráva, v okolí kontejnerů odložené pneumatiky apod. „Rád bych požádal občany, aby pro sběr objemného odpadu a odpadu, který nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, využívali sběrný dvůr. Jediným místem, kde lze tolerovat odložení odpadu mimo kontejnery, je prostor před sběrným dvorem, u tamních kontejnerů. Prosím, vytrvejte dále v aktivním třídění odpadů, ale myslete také na čistotu města a zodpovědné třídění, které jediné vede k efektivní recyklaci a úspoře energií a přírodních zdrojů,“ říká starosta města Petr Digrin.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se