Rozpočet města na rok 2017 schválen

Rozpočet města na rok 2017 schválen

 • Rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2017 byl schválen, když ho z přítomných 14 podpořilo 9 zastupitelů (Petr Digrin, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř, Eva Wollnerová, Milan Kotouč, Vlastimil Kožíšek a Markéta Nováková). Proti hlasoval Pavel Jeřábek a zdrželi se Šárka Slavíková Klímová, Magdalena Davis, Pavel Grygar a Roman Procházka. Schválený rozpočet umožní kromě výstavby Pavilonu také velké investice do chodníků a silnic, stejně jako vybudování kvalitního úplně nového dětského hřiště na novém sídlišti nebo zvýšení finančních příspěvků místním spolkům a sdružením a částečnou opravu zdravotního střediska. Poprvé rozpočet obsahuje částku (300 tisíc) na projekty, o kterých rozhodnou sami občané.

Jak tedy bude vypadat rozpočet pro letošní rok? Odpovídá starosta Petr Digrin:

V příjmech očekáváme částku ve výši přes 200 mil. korun. Je to doposud nejvyšší částka, se kterou kdy město hospodařilo. A z čeho se částka skládá:
• 73 milionů korun tvoří vybrané daně od podnikatelů, zaměstnanců, DPH a další
• 53 milionů tvoří získané účelové dotace , které se našemu městu podařilo v minulém a letošním roce získat. Letos tvoří nejvyšší částku dotace na školní pavilon a to ve výši 40 mil. korun. O získání dalších dotací, například na přízemí školního pavilonu, opravu hřbitovní zdi kolem kostela sv. Václava nebo na rekonstrukci požární nádrže v Rymaních, budeme ještě usilovat.
• 20 mil. jsou pronájmy majetku, různé příspěvky, například z plánovacích smluv, za třídění odpadu atd.
• 4 mil. korun plánujeme za odprodej dvou stavebních pozemků pro rodinné domy v Rymaních
• 40 mil. korun je úvěr na plánovanou výstavbu školního pavilonu
• 12 mil. korun je pak zůstatek z minulého roku

Výdaje našeho města jsou pro letošní rok naplánovány ve výši 190 mil. korun a zůstatek na konci roku 2017 by měl být 12 mil. korun.
Největší výdaje obsahuje kapitola komunálních služeb, služeb pro obyvatelstvo a průmyslu. 158 milionů, tedy 3/4 rozpočtu připadne především na provoz města, opravy, údržbu, investiční akce města a provoz příspěvkových organizací.
Například zajištění provozu škol, školek, domova důchodců a hasičů stojí ročně asi 10 mil. korun, údržba zeleně a zimní údržba 8 milionů, odvoz a likvidace odpadů 8,5 mil. korun, správa veřejného osvětlení 3 mil. korun, zajištění autobusové dopravy také 3 mil. korun a běžná údržba městských budov 10 mil. korun.

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2017, tedy akcí finančně nejvíce podpořenou, je rekonstrukce a vyšší kapacita základní školy Komenského 420, konkrétně výstavba nového pavilonu. Mezi další prioritu patří výstavba nových chodníků v Dobříšské a Lhotecké ulici, oprava komunikací na starém i novém sídlišti, postupná oprava zdravotního střediska, výstavba tlakové stanice pro vodovod na Kvíkalce, rekonstrukce hasičské zbrojnice a rekonstrukce MÚ. Například do oprav komunikací a chodníků se město letos rozhodlo investovat 12 mil. korun, což je nejvyšší částka, kterou kdy město na tyto účely vynaložilo. Pro srovnání – v minulém roce se v této oblasti proinvestovaly miliony dva. Letos by to tedy mělo být šestkrát více!

Není v možnostech tohoto článku rozebrat detailně celý rozpočet. Proto níže uvádíme popis některých významných investičních akcí nebo oprav, které město naplánovalo pro letošní rok. Celý rozpočet pak najdete na internetových stránkách města www.mnisek.cz pod odkazem Rozpočet města.

Nejvýznamnější plánované akce roku 2017

 • Výstavba nové tlakové stanice pro pitnou vodu na Kvíkalce
  Nová stanice bude stát v ulici na Kvíkalce a jejím účelem je vyrovnat a zlepšit tlakové poměry ve vodovodní síti starého sídliště, Lipek, Stříbrné Lhoty a rodinných domů pod Skalkou (Optreal). Po její realizaci budou odstraněny problémy s tlakem vodovodu ve vysokých patrech bytových domů starého sídliště i v rodinných domcích, které jsou postaveny vysoko ve svahu pod Skalkou, jako jsou například ulice Sluneční, Pod Lesem, K Rybníčku, na Lhotě a další místa. Celkový náklad na realizaci se předpokládá ve výši 2,1 mil. korun.
 • Výstavba nového školního pavilonu
  Tento projekt je ve Zpravodaji průběžně velmi často zmiňován a dobře popsán. Celkové náklady na jeho realizaci se odhadují na 81 mil. korun a v rozpočtu roku 2017 je pro projekt připraveno 80,5 mil. korun.
 • Oprava zdravotního střediska
  V letošním roce bychom se chtěli zaměřit především na opravu střechy a WC střediska pro dospělé. Letos je na tyto opravy připraveno 700 tis. korun.
 • Výstavba nových chodníků v Dobříšské, Lhotecké a Čisovické ulici
  Tento projekt byl ve Zpravodaji také dobře popsán a budeme se mu věnovat i v dalších číslech. Počítáme s výstavbou nových chodníků ve Lhotecké a Dobříšské ulici a vznikne i další část chodníku v Čisovické. Na akci je připraveno 5,65 mil. korun a je dotovaná z prostředků Evropské unie.
 • Oprava ulice Pod Lesem
  Dokončení opravy poslední ulice Pod Lesem v Lipkách, včetně řešení odvodu dešťových vod, asfaltování povrchu a řešení vjezdů na pozemky. Na úpravy této ulice je vyčleněno 1,38 mil. korun.
 • Dětské hřiště na Novém sídlišti
  V minulém roce byla zahájena generální oprava dětských hřišť a v letošním roce budeme pokračovat realizací nového hřiště na Novém sídlišti na místě původního hřiště, které bylo na konci roku 2016 definitivně zrušeno. Na nové hřiště je v rozpočtu připraven 1 mil. korun.
 • Další menší opravy silnic a chodníků
  V letošním roce počítáme s úpravou chodníků ve Lhotecké ulici, především v části mezi Esmarinem a křižovatkou Skalecká/Lhotecká a to tak, aby byl zaručen plynulý průjezd vozidel při zachování možnosti parkování. Město počítá také s vybudováním několika nových parkovacích ploch uvnitř starého sídliště, které rozšíří možnosti parkování u bytových domů a omezí parkování na zeleni. Počítáme i s další úpravou parkování u základní školy a u hřbitova.

V příjmové části rozpočtu nejsou zohledněny úspory ani příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budeme prostředky prioritně směřovat do opravy komunikací města a rekonstrukce MÚ, uvádí starosta Petr Digrin.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
František Keyř
František Keyř
5 let před

Pane Jeřábku,
svaté právo každého je být proti čemukoliv, to je vpořádku, problém ale je v „relevantních informacích“, to je totiž o přípravě na zasedání, pokud je o rozpočtu, tak obzvlášť. Rozpočet se nevytváří jeden den, Vy, jako zastupitel o něm víte a máte možnost s ním pracovat min. měsíc, možná dva, zjistit si potřebné, získat podklady, zeptat se, to je Vaše práce před veřejným projednáváním. Jen podle toho, co jste napsal je zřejmé, že jste před zasedáním nepracoval, na zasedání jste se nepřipravil, potom jste se tam „smažil ve vlastní šťávě“ a navíc jste se u toho nechal natočit a „pověsit“ na web a nakonec jste to tady na sebe ještě „vykecal“. Už ani nemluvím o tom, že smlouvy s OS Realem byly předmětem projednání a odsouhlasení zastupitelstvem, byly připraveny a odsouhlaseny právníky obou stran, město do toho nevložilo jedinou korunu, část majetku, který zadarmo nabylo dále pronajímá za úplatu a o tu část, o kterou se do budoucna bude muset starat, ta je kompenzována příjmem za obyvatele v této lokalitě.
Bohužel, nejen po shlédnutí záznamu ze zasedání, ale i po Vašem příspěvku má Váš postoj a názor na věc ale opravdu hodně blízko k obstrukci, protože jiný reálný důvod mě opravdu nenapadá, problém ale je, že pokud to měla být obstrukce, tak i to bylo chabé a nedobře připravené.
Je škoda, že byť v opozici, není to konstruktivní, pokud by bylo, fandil bych Vám, takto je to tak, že je podle mého škoda, že z toho všeho vyčníváte sám. Co ale kvituji je, že jste po dlouhé době vyjádřil svůj názor a konečně hlasoval jednoznačně, z toho by si měli vzít příklad Vaši kolegové z opozice, protože dle mého již několikrát zveřejněného názoru by se měl zdržet jen ten, koho se bod osobně týká nebo byl v době projednávání nepřítomen, protože zastupitel byl zvolen proto, aby svůj názor či postoj prezentoval a vyjádřil, zdržením se hlasování je to buď nevědomost nebo alibismus, dle mého není ostuda být proti, a to i bez vyjádření důvodů.
Nedá mě nenapsat ještě o jednom okamžiku, kdy se Vaše žena zřejmě v afektu zeptala paní zastupitelky MUDr. Novákové, co udělala pro očany ze Lhotky za svého působení v zastupitelstvu. Jistě jen díky velkému intelektu paní doktorky to bylo z její strany vyřešeno víceméně bez odpovědi, protože bylo cítit, jaká by byla, pokud by tato otázka byla položena ne na veřejném zasedání. Ta odpověď je mezi řádky docela jasná, paní doktorka se na zasedání připravila a souhlasně odhlasovala m.j. finanční prostředky, které město uvolnilo v řádech milionů korun pro investice ve Lhotce, narozdíl od Vás, který jste byl proti. Pokud by bylo při hlasování takto dezorientovaných zastupitelů víc, nemuseli jste mít nic. To je odpověď na otázku Vaší manželky, například, byť její otázka byla dost „pod pás“ tak, jak a při jaké příležitosti byla položena.
Já jsem rozpočet vč. důvodových zpráv četl a musím uznat, že tento rozpočet byl z hlediska zdůvodnění zřejmě nejpropracovanějším a nejpodrobnějším vůbec, někdo si s tím dal docela práci, to musím říct.
Myslím to dobře, znáte mě, mám rád výsledek, tohle je ale pat a teď už to „neokecáte“ (vložil bych sem smajlík, ale nevím jak). Digrin o mě před časem řekl, že jsem „balvan“, tak berte s rezervou, co jsem výše napsal, ano? (Zase smajlík, kdybych to uměl).
Mějte se fajn, hezký zbytek dne, Keyř.
P.S.: Nebudeme si dopisovat, není moc o čem, asi jste to myslel dobře, ale provedl špatně, a to i s ohledem na současnou situaci a osobní antipatie k „vedení“.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  František Keyř
5 let před

Dobrý den.
Jen v rychlosti k přípravě rozpočtu. To co ale teď píši – rychle tahám v paměti – nestíhám vše dopodrobna ověřit na záznamech a nebudu k tomu mít několik dní možnost. Nicméně – domnívám se, že Váš příspěvek je celkem zajímavý, kde napsat v rychlosti mnoho slov není od věci.
Bylo pracovní setkání někdy v prosinci – nechytejte mě za data. Tam jsme si nastínili co by do letošního rozpočtu bylo možné a nemožné zařadit. Pracovní schůzka končila s tím, že se před zveřejněním rozpočtu ještě sejdeme a domluvíme o konečné podobě, aby proces odsouhlasení rozpočtu na veřejném zasedání mělo poměrně hladký průběh.
Nicméně rozpočet byl zveřejněn před druhou pracovní schůzkou zastupitelů. Z mého pohledu, a tuším, že většina lidí nebude souhlasit, mi byl vyslán signál, že na nějaké úpravy rozpočtu již není zájem. Všichni víme, že prakticky na zasedání při schvalování k ničemu už nedojde. Nicméně, teoretická možnost je – to nepopírám.
Byla svolána schůzka do zasedačky MěÚ na myslím čtvrtek před zasedáním. Když jsem na úřad přišel – zasedačka byla zamčená, obřadní síň zamčená. V chodbě před kanceláří starosty se jemně prosvítalo světlo, protože tam byla uklízečka.
Obvolával jsem lidi, zda jsem nepřehlédl datum, místo a po upřesnění, že je jednání v zasedačce jsem se vrátil a až od uklízečky jsem se dozvěděl, že je několik lidí v kanceláři starosty. Tam by ale jen starosta, místostarostka a předseda KV.
Po výměně názorů, že nestojíme za to, aby byla na chodbě vyvěšena informace, že se jednání přesunulo do jiné místnosti jsem odešel. A to především pro neúctu zastupitelů samých k druhým, kdy se máme domluvit a nakonec je to téměř čajový dýchánek. Nepřišel jsem tam mluvit o tom, co mě doslova zajímalo, ale zejména si poslechnout kolegy a případně společně hledat ještě možná řešení na změnu.
Mohu jen konstatovat, že docházka zastupitelů na pracovní jednání by se měla dokumentovat – veřejnost by se divila, kolik jejich zástupců na taková jednání chodí. Byla jednání, kde jsme se s kolegou Grygarem báli, že naši zastupitelé již neexistují, protože jednání byla jen o čtyřech lidech – a k ničemu.
Pokud jde o přípravu – obávám se, že byla až nadstandardní. Nicméně – pokud jako zastupitel dostávám neustále informaci – město a nájemce mají rozdílné představy o využití nějaké areálu a jedná se o několik miliónů které jsou v rozpočtu uvedeny k vyplacení nájemci, tak se domnívám, že je to velmi špatně zpracovaný podklad pro zastupitele, protože tam by mělo být uvedeno, v čem je předmět sporu, protože existují další možná řešení. navíc ve smlouvě je uveden termín, po kterém by město ani nemuselo vyplácet. Na to upozornila paní Jeřábková – a až na její upozornění se začalo řešit, že se provede revize smlouvy – do té doby se o tom prakticky nemluvilo.
OS Real – tam základní otázka byla na rovnosti přístupu města k občanům a developerům ve smlouvách. Řada občanů, kteří v Mníšku a okolí stavělo, ulice zaplatila a městu bezplatně převedla. S tímto developerem město uzavřelo smlouvu o finančním plněním. A proto jsem se ptal na rovnost.
Na zasedání bylo řečeno, že smlouvy se budou muset ještě prověřit, zda jsou v pořádku.

Domnívám se, tedy, že nelze říkat, že jsem nebyl připraven – naopak, řekl bych, že jsem byl připraven v rohu jinak, že zatím v Mníšku bylo zvykem. Mimochodem – nabídka byla plnění smlouvy odložit do jiné kapitoly, smlouvy prověřit a pokud bude vše v pořádku, mimořádní opatřením ji vrátit do života.

To přeci není nic špatného, naopak výzva k opatření, abychom se nezavázali k něčemu, co potom se špatně vrací.

Pokud jde o paní Jeřábkovou a její dotaz k paní MUDr. Novákové – to má delší souvislost s minulým zasedáním, kdy bylo argumentováno, že ve Lhotě je xy zastupitelů, a proto je osadní výbor zbytečný. Mimochodem – bokem tam zaznělo. Pokud ale argumentujete, že tím, že jsem nehlasoval pro rozpočet neznamená, že jsem byl proti dílčím částem rozpočtu – domnívám se, že jako zastupitel mohu velmi dobře odhadnout, jak se schvalování vyvine a proto mohu i říci, že nesouhlasím.

Je to zásadní věc pokud se schvaluje rozpočet jako celek, – mohu jen nesouhlasil, zdržet a nebo souhlasit. Až se bude souhlasit po položkách – potom se bavme o tom s kterými položkami souhlasím, ři ne.

Navíc – není to tak dlouho, kdy jeden bývalý radní a zastupitel mě vyzýval, že při hlasování mám projevit názor. Buď ano, či ne, „zdržuji“, mi říkal, že není názor. Zřejmě se shodneme, že víme o kom píši.

To, že rozpočet byl dobrý nepopírám, ale kladu zásadní otázku, zda nemohl být, při kvalitách, které Mníšek má, nemohl být lepší.

Pokud chceme viset jen na poloviční cestě budiž, ale to není cesta.
Výš napsané je skutečně rychlá reakce – je to o názorech, jiném přístupu, jiné cestě. A proto se domnívám, že čas – tak těch dvacet let ukáže, zda jsem šel správným, či nesprávným směrem. Zřejmě u toho hodnocení iiž fyzicky už ani jako občan nebudu. Nicméně – asi se shodneme na tom, že většina zastupitelů to myslí s rozpočtem dobře – je jen otázkou, co to dobře je. Možná – pokud se to vezme – pokud se srovná jak který zastupitel byl na rozpočet připraven, tak možná budu v první třetině, pokud vyjmeme ty, co rozpočet tvořili.
Váš článek beru jako výměnu postřehů apod., a za upřímný názor. Takže v pohodě.

Mimochodem – z jiného soudku – děti ve škole již od Brontíků dostaly tři přednášky o termitech za to, že mají zájem o předškolí a další akce v Mníšku. reakce od dětí byly skvělá – ale to až v novém Zpravodaji.

PJ

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Proč jsem byl proti rozpočtu?
Při hlasování není prostor pro odůvodnění rozhodnutí zastupitele, proč se tak rozhodl. Proto navrhnu kolegům, abychom po hlasování o tak důležitých bodech, jako je například rozpočet, doplnili k Usnesení další informace, pokud o to zastupitel požádá. Jinak může u občanů vzniknout dojem, že NE je obstrukce. Uvádím tedy nyní opožděně podstatu mého rozhodnutí.
Zastupitelé byli na jednání zastupitelstva informováni, že některé navržené výdaje rozpočtu souvisí s dlouhodobými smlouvami. Před schválením výdaje je nutné prověřit, zda byly splněny všechny závazky obou smluvních stran, zda dodatky uzavřené k těmto smlouvám byly uzavřeny v souladu se zákonem a s vědomím zastupitelstva. Zda kupní smlouva na částku skoro 5 mil. Kč navazuje na stále platné smlouvy. Jedná se o období smluv 2008 – 2016. Tímto výdajem se uzavírá určitá etapa dlouhodobé spolupráce s OS Realem. Neměl jsem v dané chvíli všechny relevantní informace a podklady, abych se mohl odpovědně rozhodnout. Podklady byly jednostranné, týkaly se pouze závazku města a ne závazků OS Realu, nezahrnovaly žádné shrnutí a vysvětlení, jak se došlo k navrhované částce. Nejsem právník a proto jsem bral v úvahu doporučení, že smlouvy by se měly zkontrolovat a pak se rozhodnout. Ostatně Usnesením Zastupitelů ze dne 29.6.2016 byla odsouhlasena kontrola všech dlouhodobých smluv na základě kvalifikované žádosti občanů.
Ve své podstatě rozpočet na rok 2017 je dobrý, díky změně přerozdělení daní státem, je i značně vyšší než v minulých letech. Je možné realizovat více akcí atd.
Opozice se prakticky zdržela a nebo mou osobou byla proti schválení rozpočtu, kde některé výdajové položky nejsou řádně prověřeny.
Dnes, po diskusi na zasedání zastupitelů lze předpokládat, že koalice zajistí řádné prošetření smluv, protože problém je již veřejný. A od toho opozice je – v rámci možností dohlížet i na rozpočet města.
Více bude v samostatném článku.

Pavel Jeřábek

Přihlásit se