Rozpočet města na rok 2020 schválen

Rozpočet města na rok 2020 schválen

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay.com

Na svém posledním loňském zasedání (16.12. 2019) schválili mníšečtí zastupitelé schodkový rozpočet na rok 2020 a to většinou hlasů (8 bylo PRO, 3 PROTI a 3 SE ZDRŽELI).

Rozpočet na rok 2020 zajišťuje běžný chod správy a údržby města, údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města: tvorbu strategického a akčního plánu, projekční činnosti v oblasti realizovaných investic (MěÚ, zdravotní středisko, Domov pro seniory Pod Skalkou, školní jídelna), inženýring a projekci přípravy investičních akcí a rekonstrukcí (MěÚ, komunikace, Bažantnice, zdravotní středisko, školní jídelna, Domov pro seniory Pod Skalkou atd.).

Mezi další priority patří opravy komunikací, nutné opravy majetku města, opravy a údržby rybníků. Další investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Mezi tyto projekty patří zateplení objektů města a nákup nového dopravního prostředku (zn. Multicar).

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací (nebylo zatím vydáno rozhodnutí nebo nebyla podepsána smlouva), eventuálně z ostatních příjmů města, které se nerozpočtují. Realizace parkourového hřiště u základní školy se přesouvá z roku 2019 a je řešena částečně z dotace. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do výstavby budovy MěÚ.

Rozpočet na rok 2020 najdete na Úřední desce v sekci Odbor finanční

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se