Rozpočet města pro rok 2023 a jednotlivé plánované akce

Rozpočet města pro rok 2023 a jednotlivé plánované akce

Ilustrační foto

Rozpočet pro letošní rok se připravoval ve velmi hektickém povolebním období. Naším cílem bylo, schválit ho do konce roku 2022, aby platil od začátku roku letošního a město, školy i školky se nedostaly do takzvaného rozpočtového provizoria, které by významným způsobem omezilo hospodaření.
Pod článkem najdete podrobnější rozpis hlavních oprav a nové výstavby, jež pro vás chystáme udělat v průběhu roku. Soupis neobsahuje úplně všechny aktivity a plánované výdaje města. Kompletní rozpočet včetně činností, u kterých se mohou vyskytnout problémy, případně časová prodleva, najdete na webových stránkách www.mnisek.cz/mesto/rozpocet-mesta.
V níže uvedením seznamu si vyhledejte ty akce, jež se dotknou přímo vás, a které se budou určitě dělat. Můžete si najít tu svoji akci, na kterou už dlouho čekáte, nebo zjistit, jestli někde poblíž vás, město něco neplánuje.

Za radu města starosta Petr Digrin

Seznam vybraných akcí:

Název a popis akceRozpočet
komunikace (silnice, chodníky)
Studie parkování na Starém sídlišti, projekty ulic 5. května a Lhotecká400 000 Kč
Ulice Řevnická, kompletní oprava povrchu5 000 000 Kč
Ulice Ve Štítku, oprava povrchu recyklátem280 000 Kč
Oprava povrchu ulice od nádraží k přejezdu – Rymaně600 000 Kč
Kvíkalka – oprava a údržba ulic250 000 Kč
Oprava Skalecké ulice, opravy po zimě1 000 000 Kč
Úprava projektu rekonstrukce ulice Lhotecká150 000 Kč
Úprava projektu rekonstrukce ulic na Kvíkalce100 000 Kč
Stavba zbývající části ulice Pod Lesem600 000 Kč
Rekonstrukce I. etapy ulice Na Oboře8 000 000 Kč
Oprava chodníku u bytovek 585, 586, 587 ulice Jana Šťastného200 000 Kč
Oprava chodníku u bytovek ulice Nová200 000 Kč
Chodník podél silnice č. 116, úprava projektu100 000 Kč
Chodník podél Čisovické, úprava projektu75 000 Kč
Chodník podél Čisovické – Hladový vrch, úprava projektu75 000 Kč
Chodník podél Dobříšské, prodloužení, dopracování projektu80 000 Kč
Chodník V Lipkách, realizace2 300 000 Kč
Oprava mlatové stezky ke kostelíku, odvodnění300 000 Kč
vodovody a kanalizace
Rekonstrukce vodovodů v Rymani, zlepšení tlakových poměrů967 000 Kč
Rekonstrukce vodovodů v Rymani, zlepšení tlakových poměrů, podvrt pod železnicí 605 000 Kč
Nový vodovodní řad ve Stříbrné Lhotě400 000 Kč
Nový kanalizační řad ve Stříbrné Lhotě600 000 Kč
Pokračování v projektování zkapacitnění ČOV1 500 000 Kč
Projekt zasakování vody podél Lipek a na Kvíkalce200 000 Kč
Nádrže na zadržování vody a zalévání u ZŠ Komenského 4201 200 000 Kč
Projekt rekonstrukce Zadního rybníku100 000 Kč
Realizace rekonstrukce Prostředního rybníku5 000 000 Kč
dětská hřiště
Generální oprava skateparku500 000 Kč
Hřiště v Edenu400 000 Kč
veřejná osvětlení
Projekt veřejného osvětlení na Madlenkách100 000 Kč
Projekt a realizace osvětlení školního hřiště1 120 000 Kč
Projekt osvětlení Dolíky100 000 Kč
opravy budov města
Výměna oken městského úřadu1 000 000 Kč
Oprava střechy Domova pro seniory Pod Skalkou a oprava kuchyně3 000 000 Kč
Oprava plotu knihovny150 000 Kč
Přístavba nových tříd pro ZUŠ u školky Nová2 400 000 Kč
Nová okna v ZŠ Komenského 886270 000 Kč
Projekt zateplení a odvodnění domu č. p. 519100 000 Kč
Realizace zateplení a odvodnění domu č. p. 5553 500 000 Kč
Zpracování záměru osazení FVE na budovách města200 000 Kč
Rekonstrukce prostor zdravotního střediska pro dospělé800 000 Kč
Zateplení zdravotního střediska4 200 000 Kč
Návrh rekonstrukce městského úřadu1 200 000 Kč
Výměna oken v Domově pro seniory Pod Skalkou1 500 000 Kč
Návrh nové městské knihovny120 000 Kč
Projektová dokumentace nové mateřské školy1 000 000 Kč

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se