Sanace ekologické zátěže u Kovohutí se dostala do závěrečné fáze

Sanace ekologické zátěže u Kovohutí se dostala do závěrečné fáze

Jezírka mezi haldami, svítící sloučeninami těžkých kovů, budou již brzy minulostí

V oblasti za areálem bývalých Kovohutí, kterou dodnes označujeme jako Bažantnice, stál před desítkami let vzrostlý dubový les. V důsledku působení jedů, pronikajících do půdy i podzemních vod, a emisí znečišťujících vzduch, se proměnila v doslova mrtvou měsíční krajinu.

Vznik ekologické zátěže (od roku 1955)
V haldách průmyslové skládky lze najít řadu položek z periodické tabulky prvků. Těžké kovy, jako je kobalt nebo měď zde překračují povolené limity pro životní prostředí 10krát, fluoridy a chloridy je překračují 50krát a plyny, jako je například amoniak, je překračují 3500krát.
Jedná se o rozsáhlou, kontaminovanou skládku z odpadu, který vyprodukovaly průmyslové podniky, fungující zde postupně od roku 1955 (Hrudkovny, Kovohutě a jejich následovníci) zpracováváním narubané železné rudy v Dolu Skalka, výrobou vanadových louženců, úpravou hliníkových ingotů a dalších.

Snahy o likvidaci ekologické zátěže (od roku 2014)
Snahy revitalizovat a odstranit tuto ekologickou zátěž začaly již v roce 2014 jednáními mezi vedením města Mníšek pod Brdy a tehdejším vlastníkem, společností Kovohutě Holding DT, a. s. (Kovohutě). Na přelomu let 2016 a 2017 se podařilo s vedením Kovohutí nalézt společnou řeč a vznikla první dohoda o společném postupu při odstraňování letité skládky.
V polovině roku 2016 byla k celému záměru přizvána společnost CZ BIJO a. s., která pro město vypracovala komplexní studii „Posouzení rizikovosti záměru Revitalizace území Kovohutě Halda s. r. o.“ Studie byla dokončena v dubnu roku 2017 a o dva měsíce později byl na mníšeckém zastupitelstvu prezentován první návrh vzájemné spolupráce na přípravě projektu a následné realizaci sanace skládky mezi městem a Kovohutěmi.
Během let 2017 a 2018 byl na náklady města zpracován projekt revitalizace a před volbami, v červnu 2018, zastupitelstvo rozhodlo o založení společné obchodní společnosti mezi městem a Kovohutěmi s cílem skládku revitalizovat.

Mníšecká servisní s. r. o. (od roku 2019)Za účelem sanace ekologické zátěže vznikla v roce 2019 společnost Mníšecká servisní s. r. o. (MS), ve které mají rovné zastoupení město Mníšek pod Brdy a firma Kovohutě Holding DT, a. s.
Město do MS vložilo hotové projekty v hodnotě přibližně 2,5 miliónu korun a Kovohutě pozemky, na kterých se skládka nachází. Jednateli byly zvoleny Magdalena Davis (za město) a Soňa Rajtarová (za Kovohutě).

Získání dotace (2024)
Společnost CZ BIJO a. s. pak pro MS zpracovala žádost o dotaci a ta, na druhý pokus a po menších úpravách v letošním roce uspěla!
Mníšecká servisní s. r. o. získala od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na projekt „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“, kde způsobilé výdaje projektu činí přes 111,5 milionu Kč, přičemž dotace je poskytována ve výši 85 %, což představuje necelých 95 milionů Kč. Zbylých 15 % je spoluúčast pro MS. Vzhledem k tomu, že MS je vlastněna rovným dílem městem a Kovohutěmi, činí spoluúčast města 8 362 678 Kč a stejnou částku do projektu vloží i Kovohutě.

Plán dalšího postupu (2024 až 2029)
Nyní bude následovat výběr administrátorů projektu a veřejné zakázky na dodavatele stavby, veřejná soutěž na dodavatele, výběr dodavatele a vlastní realizace. Předpokládá se, že administrativní část bude probíhat po celý letošní rok a možná i v roce příštím. Vlastní stavební práce by se mohly rozeběhnout do dvou let a jejich konec se předpokládá v letech 2026 až 2027. Projekt musí být dokončen nejpozději do konce února 2029.

Dochází tak, po 10 letech, k závěrečné fázi snah o sanaci prostoru s ekologickou zátěží, které započaly již v roce 2014 a řešila ho tři zastupitelstva napříč volebními obdobími.
Na záměru v průběhu let pracovalo střídavě asi 20 lidí a jde o jeden z mála projektů, který měl v průběhu deseti let příprav skoro 100% podporu zastupitelů.

Prostor bývalého odkaliště

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se