Skládají se puzzle k řízení města

Skládají se puzzle k řízení města

DCIM100MEDIADJI_0061.JPG

Do konce ledna měla opozice možnost nominovat své zástupce do komisí města. Nové vedení chce, aby tyto orgány byly štíhlejších a efektivnějších. Opozice se obává, že tím přijde o možnost podílet se na dění ve městě.

Se začátkem volebního období nově zvolených zástupců města dochází k novému personálnímu obsazování iniciativních, poradních a kontrolních orgánů města – výborů
a komisí. Starostka Magdaléna Davis vyzvala opoziční zastupitele, aby do konce ledna nominovali své zástupce do devíti komisí podle určeného klíče v poměru ke koalici s tím, že následně budou komise doplňovány odbornou veřejností formou výběrového řízení.

Opozici se nelíbí, že v méně početných komisích není dodrženo paritní zastoupení, a navrhuje také, aby se z komise pro strategické plánování a majetek města, z komise pro územní plánování a rozvoj města a z (komise) redakční rada Zpravodaje staly výbory zastupitelstva. „Jde o důležité orgány města a měly mít stejné postavení jako finanční a kontrolní výbor, zodpovědné zastupitelům. V případě redakční rady jde o doporučení občanského sdružení Oživení,“ odůvodnil protinávrh opozice Petr Digrin.

Starostka Magdaléna Davis připomněla, že už jako opoziční zastupitelka v minulém volebním období byla pro to, aby se z některých komisí výbory zastupitelstva staly. Smysl to podle jejích slov dávalo zejména u komise pro územní plán, neboť tento strategický dokument schvaluje zastupitelstvo.

„Pokud by s navýšením počtu výborů souhlasili zastupitelé, tak já s tím problém nemám. Protinávrh v tuto chvíli nepřijímám pouze z důvodu jeho dopadu na rozpočet města,“ argumentuje starostka a zmiňuje, že v tomto volebním období koaliční zastupitelé kvůli větší transparentnosti odsouhlasili vyšší měsíční odměny jak pro zastupitele, tak pro členy
a předsedy výborů. Přijetí protinávrhu by tak pro město znamenalo další finanční zátěž.

Dva placené výbory
zastupitelstva
a komise
na dobrovolné bázi

„Předložený koaliční návrh nerespektuje obecné zvyklosti, paritní zastoupení tady fungovalo posledních 15 let, ale zejména nerespektuje výsledky voleb. Navrhujeme, aby každé sdružení, které prošlo volbami, mohlo nominovat alespoň jednoho zástupce do každé komise, případně výboru. Jde o spravedlivý, a především korektní klíč,“ uvedl Petr Digrin a dodává, že by opozice také chtěla delegovat na místa komisařů odborníky z řad svých voličů.

„Kdybychom ze tří komisí udělali výbory, a navíc je obsadili podle politického klíče, kdy v Mníšku prošlo volbami osm uskupení, z nichž s výjimkou Společně pro Mníšek
a STAN všechna získala po přepočtu hlasů od voličů jen po jediném mandátu, tak by ve výborech došlo buď k disproporčnímu zastoupení malých uskupení na úkor těch, která od občanů získala větší důvěru, nebo k zásadnímu navýšení počtu členů výboru s nárokem na pobírání odměny,“ řekla k tomu Magdaléna Davis.

K prozatímnímu nepřijetí protinávrhu ji podle jejích slov vede i zkušenost z práce ve dvou komisích v minulém období, z nichž jednou byla právě komise pro územní plánování. „Rozhodně neplatilo, že čím je početnější, tím je efektivnější, jednu dobu byla dokonce zcela nefunkční. Z mého pohledu je lepší, abychom minimálně v tomto prvním roce měli jen dva výbory zastupitelstva, které nám ukládá zákon, tedy kontrolní a finanční, a k tomu poměrně malé komise na čistě dobrovolné bázi, složené podle určeného poměru ze zástupců koalice a opozice a doplněné lidmi z odborné veřejnosti,“ dodává starostka Magdaléna Davis.

Seznam komisí a poměr zastoupení opozice-koalice: 

Komise pro strategické plánování a majetek města (1 z 5); Komise pro vzdělávání v 21. století (2 ze 7); Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku (2 ze 9); Komise pro životní prostředí (2 ze 7); Komise pro územní plánování a rozvoj města (2 ze 7); Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (2 ze 7); Komise pro digitalizaci a inovace (2 ze 7); Redakční rada Zpravodaje (1 ze 3); Komise pro kulturu (poměr prozatím neurčen).

—————————————————–

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány-výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou zodpovědné zastupitelstvu. Ze zákona je obec povinna vytvořit kontrolní a finanční výbor. Rada obce může rovněž ustanovit své orgány, označují se jako komise. Mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv kontrolní. V nynějším zastupitelstvu má koalice 8 členů, opozice 7. V rámci koalice má nejpočetnější zastoupení Společně pro Mníšek (5), TOP 09, ODS a Otevřená radnice má po 1 mandátu. Z opozice má nejsilnější zastoupení STAN (4), Sdružení nestraníků, Mníšek-město pro rodinu a Nezávislí městečka pod Skalkou mají po 1 mandátu.

foto: Petr Dušek

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Navara
Navara
5 let před

A nominovala opozice své zástupce do komisí?

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Pokud jde o obsazení komisí podle stran, tak souhlasím s paní starostkou, že je lepší menší, ale efektivně pracující komise z lidí, kteří mají zájem pracovat a kteří ani nemusí být v politické straně či uskupení. Tento model komisí je už mnoho let v Dolních Břežanech, kde obec vede politický kolega za STAN pan Michálek. A jak všichni víte, Dolní Břežany dobře fungují. S paní Dalešickou jsme byli v roce 2014 na výzvědách – napsali jsme i o tom jejich článek do Zpravodaje (přelom 2014/2015).

Byl jsem členem dvou komisí. Pro územní plánování a rozvoj a Komise pro životní prostředí. Mohu porovnávat, respektive celá veřejnost. Územní plán se zpracovává od roku 2011, dodnes není hotov. Dodnes schází zápisy. Stačí se podívat jak často se tato komise scházela. Ve srovnání KpŽP byla z větší části na dobrovolnosti lidí. Pravidelná jednání s výjimkou prázdnin prakticky každý měsíc. Dá se říci, že naopak komise přinášela sama mnoho podnětů, od RM dostávala málo žádostí vyjádření.

Obdobně mohu hodnotit i další komise, například Komise pro sociální oblast. Také v zápisech je vidět hodně podnětů od ní samé. .

Velmi početná byla Komise pro školství a vzdělání. O jednáních jsem moc dobrého neslyšel, mnoho lidí, ale … .
Pan Digrin kupodivu obrátil. Měl na to dvanáct let, minimálně poslední čtyři roky měl možnost to změnit. Ale osobně jsem to od něj čekal.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
5 let před

Pan Digrin nějak zapomíná.

Není třeba se moc rozepisovat, jen se podívat do zápisů, jak se on choval a jeho tehdejší koalice, když jsme navrhovali, aby komise byly změněny na výbory. Dávám jen jeden výtah – v minulém období to bylo víckrát – jen dohledat.
Hned na prvním ustanovujícím zasedání tehdejší koalice pod vedením pana Digrina bod o komisích a výborech nepustila ani do jednání – ale nechme hovořit zápis:

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 1 ze dne 25.11.2014, od 17:00 hodin.

6) Diskuse

Předsedající dává prostor zastupitelům pro případné návrhy doplnění programu.


Pan Řehoř dále žádá o doplnění několika bodů do programu ZM.
Prvním doplněným bodem by mělo být jednání o zřízení výborů a to výboru pro ÚP, výboru pro výběrová řízení, výboru pro školství a vzdělávání – navrhuje jednání zařadit před projednáním bodu o odměnách nebo jako bod 6).

Diskuse – o tom, zda zařadit zřízení výborů nebo ne.

Hlasování pro zařazení bodu o zřízení výborů (navrhovaných panem Řehořem) za bod č. 3.
Hlasování: PRO 5 PROTI 5 ZDRŽELO SE 5
(bod nebude zařazen)

Že by došlo k prozření a nebo je to jen další politický kolotoč?

PJ

Přihlásit se