V Pavilonu se diskutovalo o záměru na vybudování nové knihovny 21. století

V Pavilonu se diskutovalo o záměru na vybudování nové knihovny 21. století

Návštěvníci se rozdělili do čtyř pracovních skupinek

Ve velkém sálu Pavilonu se ve čtvrtek 25. ledna uskutečnilo „Veřejné setkání k projektu nové knihovny 21. století“, kam dorazilo přes 20 zájemců z řad veřejnosti.

Mníšecký starosta Petr Digrin zopakoval, že nová knihovna je projektem pro budoucnost a vzhledem ke všem zamýšleným službám, která má poskytovat, ji nazval multifunkčním komunitním centrem s funkcemi knihovny. Dále připomenul, že pokračují práce nad aktuálními prioritami města, kterými jsou opravy komunikací, řešení parkování, čistírna odpadních vod, Svazková škola a další záležitosti. Vše pokračuje v rámci schváleného Strategického plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy.
Z hlediska financování zmínil, že cenu nové budovy odhadujeme na 30 až 40 milionů korun, přitom naše představa o jejím financování počítá s dvěma dotačními fondy, které by pokryly 60 až 70 % nákladů. Podíl města na financování výstavby by představoval zhruba 10 až 12 milionů korun, což představuje akceptovatelnou částku vzhledem k tomu, co bychom za ni získali.

Potom místostarostka Daniela Páterová zmínila důvody, proč je výstavba nové, moderní knihovny zapotřebí. Impuls k pořízení nové knihovny vzešel zejména od zaměstnanců knihovny, čtenářů, kteří tam docházejí i dalších obyvatel města. Nová knihovna by měla vhodným způsobem doplnit komunitní a společenské potřeby v našem městě.
Dalším a velice podstatným důvodem je, že stávající knihovna již nesplňuje „Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb“.  

 • Podle nich by měla knihovna mít k dispozici minimálně 60 m² užitné plochy na 1 000 obyvatel obce. Z toho vyplývá, že by naše knihovna měla mít nejméně 360 m² užitné plochy (do toho se nepočítají skladiště, toalety, schodiště a další podobné prostory). Přitom mníšecká knihovna disponuje pouze kolem 100 m².
 • Podle standardů bychom v ní měli mít, vzhledem k počtu obyvatel obce, 20 až 28 studijních míst, což také zdaleka nesplňujeme.
 • Dále bychom měli disponovat 4 až 7 veřejně přístupnými stanicemi s připojením na internet (máme pouze jedno).
 • Kde naopak překračujeme kapacitu více než dvakrát, je rozsah knihovního fondu. Doporučený rozsah knihovního fondu činí 12 až 18 tisíc knih (naše knihovna má přes 28 000 knih!).


Stávající knihovna sídlí ve vile v Komenského ulici, která byla původně určena k bydlení, od roku 1989. V současné době má 830 čtenářů, z toho 452 mladších 15 let.
Závěrem je nutno zmínit, že mníšecká knihovna nikdy nesídlila v objektu, který by byl postaven cíleně pro ni, podle jejích knihovnických i čtenářských potřeb.

K funkcím knihovny patří nejenom půjčování knih, ale jsou tu i doplňkové služby jako poskytování informačních služeb nebo veřejný přístup k internetu. K nim patří také studovna, čítárna, klubovny pro spolky, výstavní a coworkingový prostor, sál pro konání besed a dalších aktivit.

V tomto ohledu čerpáme inspiraci od „Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven“ zřízeného před 6 lety v rámci Moravské zemské knihovny

Dále zmínila důvody, proč neplánujeme zrekonstruovat stávající objekt knihovny v Komenského ulici:

 • Špatná dostupnost lokality, která není takzvaně v centru dění.
 • Nemožnost dobudovat v okolí parkovací plochy pro uživatele knihovny.
 • Velmi náročné přebudovat budovu na bezbariérovou (finančně i prostorem).
 • Pravděpodobně by se tam nevešly všechny zamýšlené doplňkové funkce.


Představeny byly také výsledky dotazníkového šetření, která se konalo koncem minulého roku a zapojilo se do něj téměř 400 lidí.

Následoval skupinová práce, kdy čtyři oddělené skupinky pracovaly nad zadáním:
Kde by měl být nový objekt umístěn?
Které by měl mít nový objekt doplňkové funkce?
Které tři z nich považujete za nejdůležitější?

Další harmonogram:

 • Výsledky ankety i veřejného setkání projedná „Pracovní skupina Nová knihovna“, která poskytne doporučení Radě města a následně budou závěry představeny veřejnosti. V současnosti se řeší, kde by měl objekt stát (před ZŠ Komenského 420, Na Oboře, nebo v Předzámčí), a které by měl plnit funkce.
 • Následovat by mělo vypracování studie, která by měla nápad na novou knihovnu rozpracovat.
 • Příprava projektové dokumentace by měla přijít na přelomu let 2024/2025.
 • Soutěž na zhotovitele stavby by mohla být zahájena v roce 2026.


O dalším postupu bude veřejnost včas informována.

Videozáznam ze setkání najdete na mníšeckém kanálu YouTube.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se