V síti kolem Pavilonu uvízli budoucí prvňáčci

V síti kolem Pavilonu uvízli budoucí prvňáčci

Třídu v této podobě viděli rodiče při Dni otevřených dveří v UVRu.

Základní škola nemá vlastní prostory pro příští prvňáčky. Začátek stavby nového školního Pavilonu se odvolání spolku opět komplikuje. Město vyjednalo pro děti, které začnou v září chodit do prvních tříd náhradní prostory v administrativní budově  v ÚVRu. Části rodičů se ale tato varianta nelíbí a navrhuje jiné řešení. Aktuálně k ní město získalo souhlasná vyjádření z hlediska hygienických požadavků a požární bezpečnosti.

V současné době středočeský krajský úřad řeší odvolání spolku Otevřené informace ke stavebnímu povolení na Pavilon, vydané na začátku letošního března. Jen pár týdnů předtím městu vypověděl smlouvu na jeho stavbu dodavatel a odůvodnil to průtahy provázejícími celé stavební a územní řízení, kvůli kterým dnešní ceny materiálu a stavebních prací kolidují s cenou vysoutěženou před půl druhým rokem.

Město muselo vypsat nové výběrové řízení a v tuto chvíli je jasné, že nový dodavatel Pavilon postaví za cenu výrazně vyšší. „Soutěžili jsme stejný projekt, kterému jsme původně vybrali dodavatele za zhruba 68 miliónů korun. Kvůli spolkům a občanským iniciativám, které se v průběhu řízení opakovaně odvolávaly, se vydání stavebního povolení oddaluje. Nepřináší to žádnou přidanou hodnotu, Pavilon nebude kvalitnější, město zaplatí jen milióny navíc,“ uvádí starosta Petr Digrin.

Nový školní rok se blíží a sto jedenáct nových prvňáčků se do stávající školní budovy nevejde. Město hledalo řešení už řadu měsíců. Zhruba šest variant náhradních prostor, které více či méně přicházely do úvahy, řešili zastupitelé na svém březnové zasedání (koupě nebo pronájem modulu pro kontejnerové třídy, úpravy prostor v Městském kulturním středisku, rekonstrukce bývalého Penzionu u Kožíšků, pořízení nové dřevostavby, pronájmy komerčních prostor).

Přítomní zastupitelé s výjimkou zastupitele Pavla Grygara, který se hlasování zdržel, odsouhlasilo usnesení, kterým pověřili radní jednáním o pronájmu patra v nově zrekonstruované administrativní budově v ÚVRu pro budoucí první třídy. Tady se pak při Dni otevřených dveří setkali rodiče budoucích prvňáčků se zástupci školy a města.

„Mohli si prohlédnout jednu vzorovou třídu pro budoucí prvňáčky a přesvědčit se, že prostory jsou dostatečně velké, vzdušné, světlé, odpovídají požadavkům hygieny a jsou také krásné,“ říká místostarostka Daniela Páterová. Ta rodiče při této příležitosti podrobně informovala o všech zvažovaných variantách i o tom, proč se město rozhodlo řešit nedostatek prostor ve škole pronájmem patra v ÚVRu.

„Při posuzování různých dalších řešení je tato varianta nejlevnější, nejrychlejší a logisticky zvládnutelná. Navíc se jedná o řešení dočasné, město cílí už několik let na stavbu pavilonu, bohužel s obtížemi, které jsou veřejnosti známé,“ připomíná radní Hana Kotoučová.

Desítky rodičů budoucích prvňáků chtějí nové kontejnerové třídy
Část rodičů budoucích prvňáčků ale podepsala žádost, kterou iniciovala Jana Bezpalcová, aby zastupitelé revokovali své usnesení o pronájmu prostor v ÚVRU a o tématu náhradních prostor znovu jednali. Důvodem sepsání této žádosti byla podle iniciátorky její nespokojenost s rozhodnutími radnice a přesvědčení, že děti do ÚVRU nepatří.

„Vedení města má dlouhodobý problém se zajištěním míst pro děti předškolního i školního věku. Pan starosta nepřipouští jakékoliv další problémy a nevymýšlí varianty B včas, tak aby při problému byla daná situace vyřešena optimálním způsobem a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Radnice nekomunikuje s občany. To je podle mého názoru zásadní problém,“ argumentuje Jana Bezpalcová. Občané se podepsali pod její návrh, aby město namísto prostor v administrativní budově v ÚVRU pořídilo další modulární systém (takzvané kontejnerové třídy) a umístilo je na svoje pozemky co nejblíže ke škole a později je využívalo na mimoškolní aktivity dětí.

„Chápu, že toto řešení je do jisté míry diskomfortní, a rozumím obavám rodičů, kteří si vlastně vytáhli Černého Petra. Ale prostory v ÚVR jsou opravdu hezké, a když se na to zkusím dívat očima dětí a vzpomenu si na to, jak jsem jako malá chodila do první třídy pěšky zhruba stejnou vzdálenost jako ze Lhotky ke škole, vlastně mi tenkrát bylo jedno, kam chodím do školy. Byl tam klid a skvělá paní učitelka, na kterou vzpomínám s láskou dodnes,“ poznamenává radní Hana Kotoučová.

Podle opoziční zastupitelky Magdalény Davis je podání kvalifikované žádosti legitimním nástrojem, jak občané můžou vyjádřit svůj názor, proto je třeba se s ní nejen vypořádat, ale  i vést s jejími iniciátory dialog a hledat uspokojivé řešení. „V případě zakoupení dalších kontejnerů pro první třídy se navíc nejedná ani tak o podstatu řešení, ale spíše o téma, kde
v rozpočtu najít finanční prostředky, které by bylo možné na investici použít,“ říká Davis.

Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová je toho názoru, že dnešní situace je důsledkem toho, že Pavilon se zatím městu nepodařilo postavit. Při hledání náhradních by radnice podle ní prostor měla postupovat koncepčně s ohledem na využití městských budov a v delším časovém období. „Mělo by být jasné, k čemu a jak budou budovy využívány (některé jsou ve špatném stavu, prázdné), jaké budeme opravovat, jestli nějaké město prodá a investujeme napříkla do nové budovy, která by sloužila přechodně pro první ročníky a pak například jako knihovna, klubovna pro starší děti nebo aktivity pro seniory. Návrh paní Bezpalcové vnímám jako legitimní vyjádření občanů. Ani já si nemyslím, že děti patří do areálu, v jehož blízkosti se vyskytuje i nebezpečný odpad. “

Město nechce přechodná, zato drahá řešení
„Pronájem prostor v UVRU nikomu z těch, co hlasovali PRO, nepřijde jako optimální. Neexistuje ale varianta, která by vyhovovala všem,“ poznamenává starosta Petr Digrin s tím, že pořízení nových kontejnerových tříd ale vedení města považuje za nepřijatelné a chce se soustředit na dotažení jediné varianty, kterou považuje za rozumnou: na stavbu Pavilonu. Jiná řešení považuje za přechodná, a proto by podle starosty Petra Digrina měla být co nejlevnější, což ovšem není případ modulového systému, jehož cena by se pohybovala v závislosti na počtu tříd od 7 do 11 miliónů korun.

„Obec nemá peníze na to, aby dělala provizorní   drahá řešení. Už jednou jsme kontejnery prořídili a přispěl nám na ně středočeský kraj i okolní obce. Ty v budoucnu najdou svoje uplatnění, ale další rozšiřování modulového systému postrádá smysl, protože pozdější využití pro volnočasové aktivity padne s dokončením Pavilonu, který má sloužit i k tomuto účelu,“ vysvětluje starosta.

Místostarostka Daniela Páterová upozorňuje na další úskalí „kontejnerové“ varianty: na uvažovaných pozemcích vedle Edenu nejsou inženýrské sítě, a jejich zavedení by stálo čas, který k dispozici není. „Bylo by třeba zadat projekt na inženýrské sítě, vybudovat je, nechat zpracovat projekt na kontejnerovou přístavbu a zažádat příslušné úřady o potřebná vyjádření a pak teprve o stavební povolení. Tento proces zabere minimálně čtyři měsíce a k tomu další měsíc na jejich stavbu,“ říká místostarostka.

Podle jejích slov by radnice na uvažovaných pozemcích vedle Edenu chtěla mít volnočasový prostor pro starší děti, případně nízkoprahové centrum, a podle jejích zjištění nelze uvažovat ani o pronájmu „kontejnerů“, protože kontejnery k pronájmu mají nižší strop, než vyžadují hygienické normy pro školní třídy.

Problém s nedostatkem míst pro školní děti řeší i další obce
Podobný problém jako mníšecká radnice, řeší i některé jiné obce v regionu Prahy západ, které v posledních letech zažily výrazný nárůst počtu obyvatel. Obdobně jako v Mníšku vidí prioritu v postavení nové, velké školní budovy, a když se jim to kvůli odvoláním spolků nedaří v plánovaném termínu, řeší to přechodnými opatřeními. A ta jsou různá: například děti z Vestce dojíždějí do školy v pražských Kunraticích. „I když šance na stavbu je tam minimální, o kontejnerech vůbec neuvažují, protože je považují za ekonomický nesmysl,“ upřesňuje starosta Digrin, který je se starosty těchto obcí v kontaktu.

V Jesenici tamější škola přespolní děti vůbec nebere, a protože její kapacita už nestačí ani pro místní, učí se v několika objektech po celé obci a v současnosti adaptují několik tříd v administrativní budově bývalé Jednoty. V Psárech po čtyřech letech průtahů vzniká velká škola, jako finální řešení pro celou spádovou oblast. Dokončená má být za dva roky, zatím se děti učí ve čtyřech obecních objektech a pronajímají si i soukromou budovu. „I ve Psárech  o kontejnerech uvažovali a vyhodnotili je jako ekonomicky nejhorší variantu ze všech,“ dodává starosta Petr Digrin.

Stav náhradního řešení v areálu UVR

K řešení náhradních tříd v areálu UVR aktuálně vydala stanovisko Krajská hygienická stanice i Hasičský záchranný sbor. Obě vyjádření, stejně jako studii kontejnerového řešení, kterou město nechalo vypracovat n a podzim roku 2017 (ve dvou variantách pro 1 třídu a šatny a 3 třídy a šatny), najdete zde. Náklady na jednotřídní variantu jsou odhadované na 7 miliónů korun bez DPH a na tří třídní na 11 miliónů bez DPH. Tato varianta řešení nebyla přijata z důvodů neúměrného finančního nákladu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
JB
JB
6 let před

Dobrý den.

Ráda bych upozornila na pár nejasností.

V tomto článku (nyní již jen ve Zpravodaji) se píše, že budou otevřeny 4 třídy. Na facebooku tuto informaci pan starosta dementoval, že bude otevřeno tříd 5. O kterých se od začátku mluvilo.

Bohužel této informaci neodpovídají aktuální skutečnosti.
Dle nájemní smlouvy, která je podepsaná s ÚVRem se píše, že třídy budou 3 o velikosti cca 64m2 a 2 o velikosti cca 33m2. To sice odpovídá slibovaným 5 třídám, avšak 2 třídy budou polovičních rozměrů.
Další skutečnost je zpráva z hygieny, která uvádí 3 třídy o velikosti 64m2 a 1 třídu o velikosti 49,5m2. Čili chybí 5. třída, která byla slibována a 4. třída bude o třetinu menší než ty ostatní.

Toto zahrávání si s informacemi a uvádění občanů v omyl považuji ze strany radnice za krajně nemorální a nevhodné.

Jana Bezpalcová

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Pevně věřím, že někdo z občanů na nás zastupitele podá trestní oznámení, že nepostupujeme dle pravidel správného hospodáře. Protože dokud to nikdo neudělá, veřejnost se nikdy nedozví, kde je zakopaný pes v „Pavilonu“, který nás – respektive vás – občany, stál tolik milionů korun. Vedení města se zas tak moc nestane, jsou pojištění. Odskáčí si to řadoví zastupitelé. Nicméně je potřeba, aby si konečně i řadový zastupitel uvědomil, že musí materiály připravované Radou města přečíst a ověřovat si dle možností jednotlivé materiály. Není přeci možné, abychom zvedali ruku podle stranické příslušnosti, aniž bych si materiály alespoň z části ověřil.

Pokud jde o ÚVR – Rada města a koalice se zástupci veřejnosti, kteří pro prvňáčky hledají jiné řešení než ÚVR, sehráli hezké divadlo – už před jednání s občany byla podepsaná smlouva s ÚVRem. Takže s občanů si Rada města a koalice ve své podstatě dělaly jen srandu.

Paradoxem je, že smlouvu o pronájmu prostor v ÚVRu zprostředkovala realitka, která je spojena s vedením radnice a která podporuje některé akce radnice pro veřejnost.

Paradoxem je i to, že zastupitelé byli na zasedání v březnu 2018 informování, že „ÚVR“ si našli sami učitelé, ale už na jednání Rady města v únoru 2018 bylo konstatováno, že ÚVR má volné prostory k pronájmu.

Politika byla, je a bude „divadlo“ hrané pro veřejnost.
Jenže některá divadelní představení diváci odmítají převzít jako kvalitní, vnímají je jen jako odfláknutí – tak nějak to odehrajeme – divák nám to stejně vezme, protože nemá jinou možnost.

Jenže stále častěji se objevují taková představení, že divák je přímo vtažen do hry, je partnerem herců a může sledovat, že skutečně herci odvádí maximum, aby diváci byli co nejvíc spokojeni.

Kterou variantu představení si lidi vyberou uvidíme letos na podzim.

JV
JV
6 let před

Ještě jedna poznámka ke kvalitě článku – město nezískalo souhlasné stanovisko hygieny a hasičů k „variantě UVR“, obě stanoviska se vztahují pouze k budově (záchody, umyvadla, stropy, chodby, výtahy, …). To že budova stojí vedle vysoce hořlavé hromady humusu z celého kraje (a o to tady především jde) ani jedna zpráva nezmiňuje.

Jan Vávra

Stanoviska jsou k dispozici na webu města:
http://www.mnisek.cz/aktuality/?more=4021#news4021

JV
JV
6 let před

K předchozímu – omlouvám se, zapomněl jsem se podepsat.

Jan Vávra
MpB

JV
JV
6 let před

Mohla by si, prosím, paní redaktorka trochu procvičit investigativní žurnalistiku a opatřit si relevantní informace? Napovím – zeptejte se paní Páterové, jak dělala analýzu alternativních variant. Podle mě průzkum typu „co na to Google“ o velkém pracovním nasazení nesvědčí. Město prostě poslalo do světa špatně připravený projekt a teď se totální selhání snaží hodit na občany. Takovéhle kopání ručičkama-nožičkama může opravdu fungovat jen mimo komerční sféru, běžný projektový manažer by byl dávno na ulici. Na podporu varianty UVR si město ke srovnání vybralo tu nejdražší možnou alternativu a nyní se s ní ohání, jakoby nic jiného neexistovalo. Navíc tvrdit, že UVR je nejlevnější možná varianta ve chvíli, kdy radní vůbec netuší, kdy Pavilon bude (kolik miliónů za nájem vyletí komínem v UVRu?), navíc není podepsaná smlouva s dopravcem, je minimálně hodně odvážné. Tak si držme palce, že tohle vám zbaští jen málokdo.

Přihlásit se