Vodné a stočné na rok 2024 výrazně zdraží

Vodné a stočné na rok 2024 výrazně zdraží

Ilustrační foto Pixabay

Na programu jednání prosincového zastupitelstva bylo také schválení cenového návrhu vodného a stočného na rok 2024, předloženého společností 1. SčV, a. s.

U obou položek došlo, oproti minulému roku, k navýšení cen. U vodného se cena zvýšila o 16 %, u stočného o zhruba 10 %.


Nová cena byla stanovena expertním smluvním partnerem provozovatele vodovodů a kanalizací v našem městě a vychází z plánovaných nákladů na dodávku a čištění vody a její předpokládané spotřeby v roce 2024.

„Zdražení zapříčinily dva hlavní faktory. U vodného je způsobeno rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, odkud vodu bereme, který navýšil cenu vody předané. U stočného ovlivnil zdražení výrazný pokles nátoku vody do Čistírny odpadních vod ze strany průmyslových provozů v našem městě,“ vysvětluje zdražení starosta Petr Digrin.

Vodné – úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.
Stočné – poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se