Výsledky březnového zastupitelstva

Výsledky březnového zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se od roku 2020 konají v nové budově Pavilonu

V pondělí 18. března 2024 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo první letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 13 zastupitelů, dva se z jednání omluvili.

Nový zastupitel
Na začátku jednání březnového zastupitelstva složil svůj zastupitelský slib nový zastupitel: Mgr. Marek Inderka.

Schválení přijetí dotací
Zastupitelé postupně schválili pět přijatých dotací:

  • Dotaci z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2023 ve výši 84 400 Kč.
  • Dotaci na akci Obnova komunikace Lhotecká (změna rozhodnutí) ve výši 4 529 336 Kč.
  • Dotaci na akci Vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro VD Zámecký rybník (změna výše přidělené dotace)na částku 288 494,25 Kč.
  • Navýšení celkového ročního objemu souhrnného dotačního vztahu na rok 2024 od Středočeského kraje na částku 7 076 000 Kč.
  • Dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociální služby na rok 2024 pro Domov pro seniory pod Skalkou na částku 13 503 500 Kč.


Nová Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Místostarostka Hana Kotoučová předložila ke schválení novou Obecně závaznou vyhlášku (OZV) o nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že město od 1. ledna 2024 přešlo na multikomoditní sběr odpadů a zároveň dochází k postupnému přechodu vhodných lokalit na systém svozu odpadu door-to-door, mění se i OZV. Upravila se o nádoby na multikomoditní směr a aktualizoval se seznam sběrných hnízd. Na všech je již možné třídit i kovy, nápojové kartony a olej, což dříve nebývalo.

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou (DSO) – schválení žádosti
Místostarostka a zároveň předsedkyně DSO Daniela Páterová předložila ke schválení žádost DSO o poskytnutí dotace z „Programu 2024 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“ na zpracování projektové dokumentace výstavby Svazkové školy pod Skalkou.
Tuto žádost musí schválit zastupitelstva všech 14 členských obcí DSO. N základě této žádosti lze získat dotaci až ve výši 1,89 milionu Kč.
Zastupitelé dále schválili prohlášení o zájmu využívat připravované navýšení kapacit základní školy jako přílohu žádosti.

Smlouva s obcí Kytín  
Zastupitelé dále schválili Smlouvu s obcí Kytín o spolupráci při zajištění předškolního vzdělávání dětí pro školní rok 2023/2024. Smlouva stanovuje maximální možný počet předškolních dětí ze školského obvodu Kytín pro přijetí do Mateřské školy Nová pro školní rok 2023/2024 na čtyři. Kytín se zavazuje uhradit za každého žáka 10 000 Kč za školní rok. Nakonec nastoupily jen dvě děti.
Podobná smlouva bude fungovat i na následující školní rok.

Mníšecká servisní, s. r. o. – informace o dotaci
Zastupitelka a zároveň jednatelka společnosti Mníšecké servisní, s. r. o. (MS) Magdalena Davis informovala o poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“
Způsobilé výdaje projektu činí přes 111,5 milionu Kč, přičemž dotace je poskytována ve výši 85 %, což představuje necelých 95 milionů Kč. Zbylých 15 % je spoluúčast MS. Vzhledem k tomu, že MS je vlastněna rovným dílem městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a. s., činí spoluúčast města 8 362 678 Kč.
Projekt oficiálně začal v březnu 2024 a má být realizován nejpozději do konce února 2029.
Dochází tak k závěrečné fázi snah o sanaci prostoru zatíženého ekologickou zátěží, které započaly již v roce 2014 a řešila ho zastupitelstva napříč volebními obdobími.

Jedno z jezírek mezi haldami svítí sloučeninami těžkých kovů

Vodíková plnící stanice
Zastupitelé dále schválili „Smlouvu o spolupráci s ČEZ, a. s.“ připravenou podle nových „Zásad města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury“.
Smlouva schvaluje vybudování vodíkové plnící stanice v katastru města, investiční příspěvek a zároveň vybudování nezbytné infrastruktury a její napojení na vodovodní a kanalizační síť města.
ČEZ postaví v areálu společnosti Martin Uher spol. s. r. o.  vodíkovou plnící stanici, která bude sloužit pro pilotní projekt Středočeského kraje na zavádění autobusů na vodíkový pohon do provozu v kopcovitém meziměstském terénu, která má vést k dekarbonizaci veřejné hromadné dopravy. Vodík se bude vyrábět na místě (nebude se dovážet) v množství asi 200 kg denně. Plnit bude 10 autobusů.
Mníšek pod Brdy se tak stane 1. lokalitou v ČR s komerčním provozem vodíkových autobusů a jejich nasazováním na pravidelných linkách.

Úpravy zásad příspěvku na vývoz jímek
Následovalo schválení aktualizace „Zásad pro poskytování finančního příspěvku města Mníšek pod Brdy na úhradu nákladů za vývoz jímek“. Žadatelem o příspěvek může být nově i osoba, která není vlastníkem nemovitosti, ale má k ní hlášen trvalý pobyt. Příspěvek na úhradu nákladů za vývoz jímek se zvyšuje na 50 Kč/ m³. Vzdálenost technické dostupnosti kanalizačního řadu se zkracuje na vzdálenost do 100 metrů.

Záznam z březnového zastupitelstva můžete sledovat na bit.ly/YoutubeMnisek.

Příští zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se mělo konat během června 2024. O přesném termínu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se