Výsledky červnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Výsledky červnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Ve středu 28. června 2023 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo třetí letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 12 zastupitelů, tři se z jednání omluvili.

Poděkování ředitelce MŠ 9. května
Na začátku jednání poděkoval starosta Petr Digrin, jménem vedení i občanů města, odstupující ředitelce MŠ 9. května a zároveň radní Marii Šretrové za dlouholetou obětavou práci pro naše děti. Ve zmiňované mateřské škole působí celých 46 let, z toho posledních 23 let jako její ředitelka.
Zároveň se na zasedání představila nová ředitelka MŠ 9. května Kristýna Horká, která vyhrála konkurz na toto místo (s nástupem do funkce od 1. 8. 2023).

Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2022
Vedoucí Finančního odboru městské úřadu informovala o tom, že hospodaření města skončilo ziskem 66,2 miliónu Kč, rozpočet města skončil přebytkem 19,6 miliónu Kč a na účtech zbylo necelých 88 miliónu Kč. V průběhu roku se pokračovalo ve splácení úvěru u ČSOB na výstavbu Pavilonu, které činily 3,657 miliónu Kč.
Upravený rozpočet investičních výdajů se podařilo naplnit na 57,13 %. Běžné výdaje roku 2022 se podařilo splnit na 87 % upraveného rozpočtu.
Zastupitelé následně schválili Závěrečný účet města za rok 2022 bez výhrad.

Schválení přijatých dotací
Zastupitelé postupně schválili čtyři přijaté dotace:

  • Dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na akci Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420 ve výši 1 712 062 Kč.
  • Dotaci z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 635 866 Kč pro MŠ 9. května.
  • Dotaci ze Středočeského fondu prevence na akci Mníšek pod Brdy, nákup informativních měřičů rychlosti ve výši 120 000 Kč.
  • Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na akci Obnova komunikace ulice Lhotecká ve výši 4 613 752 Kč.

Finanční pomoc nájemníkům městských bytů
Zastupitelé schválili finanční pomoc nájemníkům městských bytů v bytových domech na adrese Rudé armády 555, Skalecká 519 a v ubytovně Hladový vrch 598, a to ve formě paušálního příspěvku na byt ve výši 5 952 Kč. Příspěvek se poskytuje na úhradu nedoplatků za dodávky tepla a teplé vody za rok 2022 (u bytových domů) a elektřiny (u ubytovny).
Nedoplatky u nájemníků byly způsobeny z důvodu extrémního nárůstu nákladů na vytápění a ohřev teplé vody v bytových domech o 80 až 90 %, které pro město zajišťuje firma AG Kolín.
Paušální příspěvek ve výši 5 952 Kč/byt nebude vyplácen v hotovosti, ale spárován v rámci systému bytové agendy ke snížení nedoplatku.
Starosta na závěr bodu uvedl, že se uvažuje o systémové změně: město vybuduje vlastní topení a ohřev teplé vody a jako ideální se jeví moderní kondenzační plynový kotel.

Výstavba hlavního řadu kanalizace, vodovodu a přípojek ve Stříbrné Lhotš (VaK)
Starosta představil zastupitelům navrhovaný postup na výstavbu VaK na Stříbrné Lhotě (v ulici naproti křižovatce u křížku) o délce zhruba 130 metrů. Investorem i vlastníkem VaK bude město, ale předpokládá se finanční spoluúčast vlastníků sousedních pozemků, které se potom připojí.
Je zpracována projektová dokumentace (akce vyjde celkově přes 2,4 miliónu Kč). Proběhlo i jednání se zhotovitelem stavby, kde se podařilo formou méněprací na projektu dosáhnout přibližné úspory 500 tisíc Kč.
S podobným postupem výstavby VaK se počítá i na Hladovém vrchu.
Navrhovaný postup kofinancování akce městem a občany byl zastupiteli v závěru odsouhlasen.

Záznam z červnového zastupitelstva můžete sledovat na bit.ly/YoutubeMnisek.

Příští zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se mělo konat během měsíce září. O přesném termínu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se