Výsledky květnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Výsledky květnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Místostarostka Daniela Páterová při prezentaci studie Svazkové školy pod Skalkou

V pondělí 15. května 2023 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo druhé letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 13 zastupitelů, dva se z jednání omluvili.

Jmenování druhé uvolněné místostarostky
Zastupitelé schválili žádost místostarostky Hany Kotoučové o změnu určení funkce 2. místostarostky z neuvolněné na uvolněnou funkci*, a to s účinností od 1. června 2023.
Od června bude mít město Mníšek pod Brdy dvě uvolněné místostarostky. Ostatních tři členové rady města jsou neuvolnění.

* Uvolněný člen zastupitelstva vykonává volenou funkci na „plný úvazek“ a tedy za tomu odpovídající odměnu. Je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce zaměstnancem města.

Přijaté dotace
V dalším bodu programu bylo schváleno přijetí tří poskytnutých dotací:Dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální služby na rok 2023 pro Domov pro seniory pod Skalkou ve výši 15 953 400 Kč.Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023 ve výši 780 000 Kč.Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce ve výši 424 232 Kč.

Rozdělení obsahu Změny č. 1 Územního plánu
Předseda Komise pro územní plánování a rozvoj města Jiří Zápal představil zastupitelům návrh, aby v rámci pořizování změny č. 1 Územního plánu Mníšek pod Brdy byl postup zpracování a projednávání rozdělen podle jednotlivých dílčích lokalit do dvou skupin, tj. změn územního plánu s označením 1A a 1B. Rozdělené změny 1A a 1B by byly pořizovány různou rychlostí a pravděpodobně s různým termínem dokončení a vydání.
Do skupiny 1A by byly zařazeny priority města (Svazková škola a Mateřská škola) a neproblémové lokality, které byly veřejně projednány bez komplikací, námitek, připomínek, nebo kde nebyly připomínky dotčených orgánů. Jejich opakované veřejné projednání by mělo proběhnout v co nejkratším termínu, nejspíše během července 2023 (o termínu budeme veřejnost včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města) a schválení na zastupitelstvu v listopadu letošního roku.
Do skupiny 1B by byly zařazeny komplikované lokality, u nichž se očekává složitější vypořádání. Bylo k nim ve veřejném projednání velké množství připomínek, námitek a stanovisek, nebo u nich probíhá soudní řízení.
Zastupitelé návrh na rozdělení obsahu Změny č. 1 Územního plánu schválili.

Představení Architektonické studie Svazkové školy pod Skalkou
Místostarostka Daniela Páterová, která je zároveň předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou (dále jen DSO), představila architektonickou studii vypracovanou ateliérem APRIS 3MP a již odsouhlasenou všemi členy DSO.
Informovala o tom, že je studie konzultována nejen s projektovým manažerem Ing. Milanem Olerínym, ale především s městským architektem Ing. arch. Josefem Tlustým.
Dále zastupitele seznámila s novinkami z posledních týdnů ohledně postupujících příprav Svazkové školy. Za administrátora veřejné zakázky na výběr generálního projektanta vybral DSO Ing. Ivanu Šilhanovou, a za dodavatele právních služeb vybral Mgr. Kláru Zábrodskou. V současné době probíhá kontrola podkladů pro výběrové řízení a v nejbližší době dojde k vyhlášení veřejné zakázky.
Zastupitelé vzali na vědomí stav rozpracovanosti projektu Svazkové školy pod Skalkou a zpracovanou studii atelieru APRIS 3MP.

Mníšecká servisní s. r. o.
Zastupitelé schválili delegování zastupitelky Magdaleny Davis na jednání valné hromady společnosti Mníšecká servisní, s. r. o.*, která bude schvalovat účetní závěrku společnosti za účetní období 2022. Ztráta za účetní období roku 2022 ve výši 266 721,45 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty. Celková výše nerozdělené ztráty minulých let pak bude činit částku 402 970,40 Kč.

* Mníšecká servisní s. r. o. vznikla v červnu 2019 a jejím cílem je sanace ekologické zátěže za areálem Kovohutí. Majetkově je ve firmě zastoupeno rovným dílem město Mníšek pod Brdy a společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s.

Další body jednání
Na programu dále bylo schválení majetkového vypořádání pozemků pod D4 mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které na nich chce vybudovat středisko správy a údržby. Dále schválení stavby vodíkové plnící stanice v Mníšku pod Brdy pro účely společnosti Martin Uher, spol. s r. o. (v areálu firmy), která bude od listopadu 2024 zajišťovat pilotní projekt provozu autobusů na vodíkový pohon, a její napojení na vodovodní a kanalizační řad města. Schválen byl také odprodej pozemku města pod trafostanicí o výměře 28 m² společnosti ČEZ Distribuce a. s. za kupní cenu 14 000 Kč bez DPH.

Záznam z květnového zastupitelstva můžete sledovat na mníšeckém kanálu Youtube.

Příští jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu 28. června od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se