Výsledky online ankety týkající se komunikace města Mníšek pod Brdy směrem k veřejnosti

Výsledky online ankety týkající se komunikace města Mníšek pod Brdy směrem k veřejnosti

Přinášíme vám slíbené výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo v listopadu 2021.

Do online výzkumu se zapojilo celkem 201 respondentů, což se vzhledem k procentuálnímu zastoupení populace v online prostředí promítlo i do naplnění podmínky adekvátního vzorku vzhledem k počtu obyvatel a poskytlo přiměřeně relevantní výstup. Dotazník poukázal na oblasti, ve kterých není komunikace města směrem k občanům optimální a na co je nutné se zaměřit, aby došlo k efektivnímu zlepšení. Z analýzy je patrné, že zde máme poměrně velkou skupinu obyvatel, která tzv. není na sociálních sítích (primárně Facebooku) a pro své informování využívá jiné zdroje. Zajímavým statistickým prvkem je fakt, že negativní hodnocení a odpovědi přibývaly na samotném počátku hlasování a pak opět až bezprostředně před jeho koncem.
Z výsledu vyplynulo, že je potřebné více propagovat zpravodajský server Zprávy z Mníšku včetně YouTube kanálu Mníšek pod Brdy. S tím souvisí i redesign webu Zprávy z Mníšku vedoucí ke zlepšení čitelnosti, úpravy a logičtějšího uspořádání celého jeho obsahu.

 

Dle získaných odpovědí žije v Mníšku pod Brdy zhruba 10 % obyvatel, kteří zde nemají trvalé bydliště. Téměř 60 % respondentů se do Mníšku přistěhovalo. Z toho tvoří 55,2 % ženy a 44,8 % muži. Nejsilnější věkové zastoupení je v intervalu 35-55 let a představuje více než polovinu odpovědí. což také koreluje s věkovým zastoupením uživatelů sociálních sítí. Respondentů ve věku od 56 let výše bylo předvídatelně pouze 13,9 % a respondentů mladších 35 let se zúčastnilo 33,4 %.

Jak vyplývá z grafu, na prvním místě je Facebook. Na druhém místě je tištěný Zpravodaj a na třetí místo respondenti kladou web Mnisek.cz. Zpravodajský server ZpravyzMnnisku.cz skončil až čtvrtý. Pokud navštěvuje nejvýznamnější mníšecký informační web pouze každý druhý respondent, poukazuje to na jeho nedostatečnou propagaci. To může mít za následek možné přejímání neoficiálních informací ze sekundárních informačních kanálů.

 

 

Pokud web města Mnisek.cz navštěvujete méně než jednou měsíčně, čím je to způsobeno? Zde mohli obyvatelé vlastními slovy napsat předmětné důvody.

Dostali jsme široké spektrum 61 odpovědí, například:

 • Nemám důvod.
 • Zprávy nacházím jinde (sociální sítě).
 • Nenajdu aktualitu, kterou hledám.
 • Přijde mi nepřehledný.
 • Stačí mi sociální sítě.
 • Je chaotický.
 • Web se mi nelíbí, špatně se v něm hledají informace.
 • Není pro mě zajímavý.
 • Nerad čtu lži.

 

Pokud zpravodajský web ZpravyzMnisku.cz navštěvujete méně než jednou měsíčně, čím je to způsobeno? Bylo možno označit více možností.

Jednoznačně vede odpověď: Nemám důvod ho navštívit (61,3 %) a 11,7 % respondentů tam nenachází, co hledá.

Jste spokojeni s obsahem a rozsahem témat, které radnice komunikuje?
Zde se sešlo 125 odpovědí, lidé mohli vypsat svými slovy vše, co je trápí. Výběr z odpovědí naleznete níže. Obecně se dá říci, že spokojenost vs. nespokojenost je vyrovnaná, téměř půl na půl. Silně negativních je 16 % (20 odpovědí), stejně jako i v dalších částech dotazníku, kde záporně reagoval stejný počet respondentů.

 • Víceméně ano.
 • Celkem ano.
 • Starostka by měla někdy zajít na pivo.
 • Podprůměrně.
 • Většinou se jedná o arogantní a sebestředná vyjádření bez přípustnosti jiných názorů.
 • Určitě ano, informuje mě manžel, nejsem na sociálních sítích.
 • Částečně.
 • Chybí mi větší podpora místních podnikatelů.

Dvojkou hodnotilo 38,3 % (77), trojkou pak 31,8 % (64) respondentů. Čtyřku dalo 14,4 % (29) a pětku 10 % (20). Oproti tomu známku jedna použilo pouze 5,5 % (11) hlasujících.
Z výsledků vyplývá, že 70,1 % obyvatel hodnotí online komunikaci radnice jako dobrou či velmi dobrou.

 

Zde byl výsledek jednoznačný, 93 % respondentů si možnost dálkově komunikace s úřadem přála. Portál občana již slouží a postupně (dle aktuálních potřeb) se na něj budou přidávat další funkcionality.

Všem respondentům děkujeme za čas, který věnovali vyplnění online dotazníku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se