Výzva k úpravě dřevin a zeleně zasahujících do pozemních komunikací

Výzva k úpravě dřevin a zeleně zasahujících do pozemních komunikací

Přerůstající zeleň komplikuje průjezdnost

Prosíme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k plochám chodníků a ostatních komunikací, aby dbali o údržbu svých dřevin a keřů a v případě jejich přerůstání do průchozích nebo průjezdních prostorů (chodníky a silnice), tyto části pravidelně odstraňovali.

  • Větve přerůstající do silnic narušují běžné užívání komunikací, zhoršují rozhledové poměry, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Přerůstající větve komplikují průjezdnost popelářských vozů, stěžují průjezd složkám IZS a mohou poškodit další projíždějící vozidla.

  • U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchozí části chodníku a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou být nuceni z důvodů přerostlé zeleně vstupovat do vozovky.

Povinnost údržby zeleně vyplývá ze Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a
z Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Na tomto legislativním základě může být vlastník pozemku, jehož zeleň omezuje průjezdnost či průchodnost komunikace, vyzván k nápravě ve stanové lhůtě.
Pokud k nápravě nedojde, může město tuto zeleň odstranit na jeho náklady.

Prosíme vás, abyste dřeviny prověřili a v případě, že přesahují do chodníků či komunikací, provedli jejich ořez.

Občanům, kteří ořez již učinili a pravidelně redukují takto přerostlou zeleň, děkuji!

Hana Kotoučová, místostarostka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se