Z města zmizí hrací automaty

Z města zmizí hrací automaty

Stopku hazardu vystavili zastupitelé Mníšku pod Brdy. Od Nového roku platí obecně závazná vyhláška zakazující tady provozovat tzv. výherní automaty. Regulace se městu vyplatí i za cenu, že přijde o dosavadní příjmy z hazardu.

Mníšečtí zastupitelé na svém posledním jednání v loňském roce schválili jednomyslně obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her, konkrétně se to týká provozování binga, technických her a živých her. Zákaz nebude platit pro karetní turnaje, které organizují spolky a kde hráči sázejí v porovnání s automaty malé částky. Týká se zejména provozování výherních hracích automatů, kterých je ve městě zhruba na pěti místech zhruba patnáct. V minulosti z jejich provozování město mělo příjmy ve výši zhruba půl milionu korun ročně, v posledních letech však stále klesaly.

„Tento příspěvek do městské pokladny je podle mne nevýznamný v kontrastu s problémy jednotlivců a rodin potýkajících se s gamblerstvím. Mnohem nákladnější je pak léčení patologických hráčů a řešení sociálních dopadů, starosti o rodiny bez příjmů, které jdou často s gamblerstvím ruku v ruce,“ uvádí zastupitelka Hana Kotoučová, která připouští že dříve omezení hazardu nedávala takovou váhu, ale z gamblerství se podle ní stal obrovský problém. „Gamblerství sice není příliš vidět, ale jednotlivce, a s nimi i celé jejich rodiny, dokáže naprosto zruinovat. Osobní zkušenost naštěstí nemám, ale zapůsobil na mne životní příběh mé známé,“ dodává zastupitelka.

Protihazardní tažení je trendem posledních let
Snaha omezit hazard jak legislativou a vyšším zdaněním, tak i většími pravomocemi na úrovni obcí, je patrná v posledních několika letech. Česká republika totiž ještě nedávno patřila k rájům hazardu, co se týká počtu hracích zařízení v přepočtu na počet obyvatel. Problém se týkal hlavně velkých měst a některých severočeských tzv. sociálně vyloučených lokalit. Ne náhodou svého času dokonce i ombudsman a také Ústavní soud řešili požadavek těchto samospráv na nulovou toleranci hazardu.

Problém byl totiž v tom, že města a obce mohly vykázat ze svého území mechanické automaty, povolované na jeden rok, ale nedosáhly na video loterijní terminály, na které získali provozovatelé tříletá povolení od ministerstva financí.  Aby stát předešel miliardovým arbitrážím v důsledku nedodržení těchto smluv, čekalo, až vyprší jejich platnost a zároveň nevydávalo povolení nová. Díky tomu, a také díky pravomocem obcí regulovat hazard na svém územní obecně závaznými vyhláškami, se ho podařilo výrazně omezit.

Přijetí takové vyhlášky vítá i zastupitelka Šárka Slavíková Klímová, která, jak uvádí, ji navrhovala už v roce 2016 jako nejvýznamnější nástroj obce v boji proti hazardu. Tenkrát ji ale většina rady odmítla. „Gamblerství je druh dnes velmi rozšířené závislosti, což by potvrdili i odborníci z nedaleké Magdalény, o. p. s.,“ říká zastupitelka s tím, že za nejdůležitější ale považuje prevenci a osvětu. „Město může zejména prostřednictvím škol podporovat tyto preventivní programy. Obecně lze ale říct, že samotná města pak řeší spíše důsledky, kdy se dostanou i celé rodiny do dluhů a těžké sociální situace.“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se