Začne oprava mostku přes Bojovský potok ve Skalecké ulici

Začne oprava mostku přes Bojovský potok ve Skalecké ulici

Během opravy mostu bude omezena doprava ve Skalecké ulici

Poslední červencový týden (s termínem se čekalo až po Skalecké pouti) začne dlouho očekávaná kompletní oprava mostu přes Bojovský potok!

Výsledky stavebně technického průzkumu
Most se již nachází ve špatném stavu, protože do nosných i opěrných konstrukcí kvůli nekvalitní hydroizolaci a netěsnosti detailů pronikala voda ze silnice a chodníků. Následné cyklické působení mrazu i korozních procesů za přítomnosti vnikající vody způsobily zhoršující se stav betonářské výztuže mostu.

parametry současného mostu:
délka mostu: 7,75 m
šířka mostu: 10,055 m
plocha mostu: 66 m²

Přehled zásadních oprav
Součástí kompletní opravy bude odbourání betonového zábradlí, rozebere se a znovu položí žulová dlažba na komunikaci, odstraní se asfaltový povrch na chodnících, udělají se nové železobetonové zídky, provede se sanace odhalených povrchů a mimo jiné se zhotoví i drenáže se zaústěním do koryta na výtokové straně mostu.

Dopravní omezení spojené s opravou mostu najdete ZDE.

Dokončení prací se očekává do konce listopadu 2022.

Zhotovitelem je společnost BM Construction, spol. s r.o. Zodpovědnou osobou je Ing. Václav Pánek (tel.: 774 487 891).

Pohled na most z Pivovárky
Pohled na most od Hostince u Káji Maříka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se