Zápis z jednání Krizového štábu města Mníšek pod Brdy – 4. 11.

Zápis z jednání Krizového štábu města Mníšek pod Brdy – 4. 11.

Mníšecký městský úřad najdete na adrese Dobříšská 56

Datum:  4. listopadu 2020 (17:00 – 17:30)
Místo konání: on-line
Program:
1. Zhodnocení stávající situace v příspěvkových organizacích
2. Ochranné pomůcky a pomoc občanům
3. Výhled a doporučená opatření do konce roku 2020
4. Různé

1. Zhodnocení současné situace

Magdaléna Davis (starostka)

 • Sdělila, že na základě dostupných dat a informací lze očekávat, že se do konce roku vládní opatření související s pandemií Covid-19 výrazně nezmění. Pravděpodobně tedy nelze počítat s vánočním programem v podobě, na jakou byli všichni doposud zvyklí.
 • Požádala přítomné ředitelky škol, zástupce JSDH a poskytovatele internetového připojení o vyjádření k současné situaci.
 • Požádala přítomné zástupkyně příspěvkových organizací, aby se vyjádřily k dostupnosti ochranných pomůcek a dezinfekcí.

Petra Černá (ředitelka MŠ Nová 499)

 • Ve škole se daří udržet plný provoz díky pochopení a spolupráci rodičů, momentálně totiž chybí 5 členů personálu.
 • Do jedné třídy (dohromady je 5 tříd) dochází okolo 10 dětí.
 • Byly provedeny testy u některých zaměstnanců a zatím se u některých z nich stále čeká na výsledek.
 • Ochranné pomůcky a dezinfekce jsou k dispozici.

Michaela Pažoutová (ředitelka ZŠ Komenského 420)

 • Poděkovala JSDH za dezinfekci tříd a jídelny ozonovým generátorem.
 • Ve škole mají nyní dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek.
 • Online výuka probíhá v pořádku.
 • Počet nakažených žáků má bohužel vzrůstající tendenci
 • Poděkovala Městu a Domovu pro seniory Pod Skalkou za zajištění obědů pro děti zaměstnanců v IZS.

Tereza Středová (ředitelka Domova pro seniory Pod Skalkou)

 • Odpovídá na dotaz od starostky na kapacitu obědů pro školu. Maximální kapacita obědů se pohybuje kolem 30, vše ale samozřejmě záleží na tom, zda neonemocní kuchaři.
 • V domově se u personálu objevil jeden pozitivní případ, dobrou zprávou však je, že pracovnice nebyla ve styku s uživateli. Chválí disciplinovanost zaměstnanců domova, která přispívá k tomu, že situace v domově je nadále příznivá na rozdíl od některých podobných zařízení v okolí.
 • Čeká na dodávku antigenních testů. Testovat se budou uživatelé i zaměstnanci každých 5 dnů. Paní ředitelka komunikovala s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a požádala ho, aby Asociace vyvinula tlak na Ministerstvo zdravotnictví, aby odpadla povinnost testovat uživatele. Uživatelé jsou teď v domovech uzavření a nesmí vycházet, hrozbou jsou zaměstnanci, kteří prostory Domova opouštějí.
 • Ochranné prostředky jsou k dispozici, mají povinnost nosit respirátory FFP2. Kraj jich bohužel dodal málo, zásoba je tak na 7 dní, ale jsou s nimi v jednání a pokusí se nějaké další sehnat.
 • V domově vznikl nový izolační prostor pro infikované uživatele.
 • Požádá JSDH o dezinfekci některých prostor domova pomocí ozonového generátoru.

Markéta Kopalová (zástupkyně ředitelky ZŠ Komenského 886)

 • Od pondělí 2. 11. 2020 probíhá distanční forma výuky, konkrétní forma vzdělávání byla konzultována a dohodnuta s rodiči žáků.
 • Dezinfekci i ochranné pomůcky mají zatím k dispozici v dostatečném počtu.

Marie Šretrová (ředitelka MŠ 9. května, s krizovým štábem se spojila telefonicky)

 • Zaměstnanci i děti jsou zatím dle jejich informací negativní. Docházka do MŠ je zhruba poloviční, ze 112 přihlášených dětí jich dochází přibližně 50.
 • Požádala o další, větší balení dezinfekce, již se vyřizuje.

Josef Dvořák (velitel JSDH)

 • Dezinfekce prostor pomocí ozonového generátoru proběhla ve škole, městské knihovně a bude se pokračovat v Domově pro Seniory Pod Skalkou.
 • Odpovídá na dotaz od starostky ohledně kapacit. Kapacity jsou dostatečné, na JSDH je možné se bez problému obrátit.
 • Dezinfekce Anti-Covid je k dispozici.

Pavel Ježdík (Eurosignal)

 • Momentálně jsou internetové kapacity vytíženy o 10 % více než během jarního nouzového stavu. Celková kapacita internetové sítě je v pořádku, neměl by se vyskytnout problém.
 • Dotaz od starostky na proces pokládání a nová připojování optiky. Je to pomalejší, než se čekalo, ale práce pokračují dál.

Starostka poděkovala všem zástupcům organizací za to, jak dobře situaci zvládají.

2. Ochranné pomůcky a pomoc občanům

Městská policie (Petr Smorádek)

 • MP policie chystá zprovoznění služby občanům v podobě zřízení nákupů, MP by měla být seniorům k dispozici v pondělí a ve středu.
 • Na požádání bude MP vydávat ochranné pomůcky a desinfekci.

Starostka navrhla následující usnesení:
KŠ doporučuje městu obnovit pomoc občanům (nákupy, vydávání roušek a filtrů) zejména seniorům, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a osobám v karanténě.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení bylo přijato.

3. Výhled a doporučená opatření do konce roku 2020

Magdalena Davis

 • Předpoklad je, že do konce roku bude většina akcí omezených, to znamená, že nebude možné uspořádat žádné kulturní ani jiné společenské akce. Město uvažuje o přenesení vybraných akcí do online prostoru.

Michaela Pažoutová (ředitelka ZŠ Komenského 420)

 • Navrhuje zvážit zřízení služby online psychologa. Za normálních okolností by nabídka školního psychologa, ale bohužel to v současné chvíli není možné.

4. Různé

Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu žádný příspěvek
Jednání ukončeno v 17:30

Přítomni:
Magdalena Davis, Anna Stachová, Petra Černá, Tereza Středová, Michaela Pažoutová, Markéta Kopalová, Pavel Ježdík, Josef Dvořák, Petr Smorádek, Luboš Kožíšek, Libor Kálmán
Datum příštího jednání:
Další jednání KŠ proběhne do čtrnácti dnů opět online formou.

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.
starostka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se