Zastupitelé projednali klíčové dokumenty města

Zastupitelé projednali klíčové dokumenty města

Při schvalování rozpočtu chyběla třetina zastupitelů.

Strategický, komunitní a Akční plán i Zásobník investičních akcí.  Rozpočet města na letošní rok a také žádost o dotaci na stavbu parkourového hřiště. Taková byla hlavní témata včerejšího zastupitelstva, ze kterého se omluvilo pět ze sedmi opozičních zastupitelů.

Předtím, než zastupitelé projednali dokumenty, zásadní pro chod města v následujících letech, starostka Magdaléna Davis odpovídala na dotazy z publika. Občané se dozvěděli, jaké varianty počtu strážníků město zvažuje v souvislosti s výběrovým řízením na jejich vedoucího. Slyšeli, že město zamýšlí řešit nadměrnou dopravní zátěž v ulici Ke škole a v ulici Nová, protože ohrožuje zejména děti mířící do školky a školy. Zaznělo, že pokračují  jednání s Krajskou správou a údržbou silnic kvůli opravě mostku u Billy.

Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky o činnosti Rady města a městského úřadu, informovala o aktuálním stavu stavby Pavilonu a zastupitelé vzali na vědomí zprávu finančního i kontrolního výboru.

Představila Strategický plán, stěžejní dokument, propojený s rozpočtem města. „Stejně jako chce mít město Územní plán, má i plán strategický, který určuje, kam se město chce rozrůstat a do čeho chce investovat. Měl by to být transparentní dokument a každý rok se bude revidovat, aby byl živý,“ uvedla starostka a předala slovo Lence Jeřábkové, člence finančního výboru, která pro město dokončila Akční plán, součást plánu strategického, vytvořila i dokument Zásobník projektů a ve spolupráci s vedoucími OSMI a finančního odboru města zpracovala také rozpočet města na tento rok.

„Hledali jsme cesty,
jak dokument udělat
srozumitelný“
Lenka Jeřábková

„Tyto strategické dokumenty budou využívat i poskytovatelé dotací, kteří si díky nim ověří, zda to, na co město bude chtít dotaci, je zahrnuté ve Strategickém plánu. V Zásobníku je seznam projektů, ze kterého bude vidět, kolik financí v blízké budoucnosti bude město potřebovat, a jednoduchým způsobem tak vytvoříme akční plány na další roky,“ vysvětlovala Lenka Jeřábková.

Prezentovala pak návrh rozpočtu na letošní rok a uvedla, že počítá s příjmy ve výši
159 566 000 korun a výdaji 247 560 000. Schodek ve výši téměř 88 miliónů je podle jejích slov krytý ze zůstatku na běžném účtu a úvěru od České spořitelny na stavbu Pavilonu.

Po zohlednění připomínek rozpočet kalkuluje s tím, že by k 31. prosinci letošního roku městu zůstala rezerva ve výši bez mála 12 miliónů, která má podle slov starostky sloužit jako pojistka na krytí měsíčních nákladů na provoz městského úřadů a nenadálých výdajů při dokončování stavby Pavilonu. Zastupitelé návrh rozpočtu, zohledňujícího připomínky schválili (opoziční zastupitelky se hlasování zdržely).

Schválený rozpočet a Strategický plán byl předpoklad k tomu, aby město mohlo požádat ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na stavbu parkourového hřiště u základní školy. „Dotace je pro nás příležitostí, jak realizovat hřiště, které by mohla využívat jak škola pro hodiny tělocviku, tak i ostatní větší děti. Pokud dotaci nezískáme, hřiště nepostavíme,“ řekla starostka a upřesnila, že náklady na jeho stavbu jsou vyšší, něž město předpokládalo. Zastupitelé následně záměr požádat o tuto dotaci schválili (jedna opoziční zastupitelka se hlasování zdržela).

Rozpočet města najdete na Úřední desce.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se