Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2024 rekordní částku

Zastupitelé rozdělili spolkům na činnost v roce 2024 rekordní částku

Ilustrační foto Pixabay

Na svém posledním letošním zasedání, ve středu 13. prosince 2023, rozdělili mníšečtí zastupitelé finanční příspěvky mezi 36 žadatelů.

Celkem bylo pro tyto účely alokováno 2 736 599 Kč, které byly určeny na podporu sportovních i volnočasových nesportovních aktivit místních spolků a občanů v roce 2024. 

Pro sport byla určena částka 1 415 200 Kč, volnočas dostal 996 399 Kč, na investice bylo vyčleněno 325 tisíc Kč (rozděleny pouze pro sport, ve volnočasu nikdo o příspěvek nežádal).

„Letos o příspěvky na činnost požádalo o tři spolky více, než tomu bylo v minulém roce. Díky rozhodnutí zastupitelů jsme ale mezi ně mohli rozdělit částku o téměř 880 tisíc vyšší než loni! Z tohoto důvodu se nám tentokrát podařilo uspokojit finanční požadavky téměř všech žadatelů,“ uvedla k navýšení financí pro spolky místostarostka Daniela Páterová a dodala: „Při hodnocení jednotlivých žádostí jsme postupovali podle přesně stanovených kritérií, která zohledňovala nejen počet členů žadatele do 18 let, bydlících v Mníšku pod Brdy, či stanovenou cílovou skupinu, ale také potřebnost projektů, které žadatelé v podané žádosti představili.“ 

V zájmu transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěvků zapojena Komise pro vzdělávání, sport a volný čas jako poradní orgán Rady města Mníšek pod Brdy, která dodané žádosti posoudila a navrhla rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího doporučení odsouhlasila beze změn navržené částky rada města a finálně je schválilo zastupitelstvo.
Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 3 448 050 Kč, nicméně pro rozdělení mezi jednotlivé spolky byla na rok 2024 určena částka zhruba o pětinu nižší.
Během ledna 2024 budou zástupci žadatelů uspokojených v příspěvkovém řízení vyzváni k podpisu Veřejnoprávních smluv.


SPORT NEINVESTIČNÍ:

název žadateleúčel využití požadovaného příspěvkupožadovaná částkaschváleno zastupitelstvem
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy z.s.Činnost klubu: energie a údržba hřiště v areálu (420 000 Kč). Chod mužstva minipřípravka (50 000 Kč): doprava, vybavení, pronájem sportovišť, turnaje. Chod mužstva mladší a starší přípravka (100 000 Kč): doprava, vybavení, pronájem sportovišť, turnaje. Chod mužstva mladší žáci (50 000 Kč). Chod mužstva dorost (80 000 Kč): doprava, vybavení, pronájem sportovišť, turnaje.700 000 Kč 350 000 Kč
B.D.S. Academy z. s.Soutěžní činnost národní i mezinárodní, podpora reprezentace ČR, zvyšování odbornosti trenérů, organizace tréninkového plánu, organizace prázdninových soustředění v zimě na intenzivní přípravu choreografií a v létě jako vzdělávací a kondiční akci, organizace soutěží.45 000 Kč45 000 Kč
Badminton Mníšek pod Brdy, z. s.Příspěvek bude použit na pronájem sportoviště, nákup badmintonových míčů, badmintonových raket pro zapůjčení začínajícím hráčům a nákup sportovních potřeb. Na nákup pohárů a věcných cen do soutěže.150 000 Kč150 000 Kč
BIKE puzzle team z. s.Pokrytí části provozních nákladů spojených s provozem a rozvojem aktivit oddílu. Materiál (tréninkové pomůcky, cyklistické teamové oblečení pro členy oddílu, drobný spotřební materiál). Služby: pronájem sportovišť (plavecký  bazén, tělocvična, fotbalové hřiště), zimní + jarní + letní týdenní soustředění, účast na závodech (startovné, doprava). Externí spolupracovníci (trenéři, trenérka plavání a fyzioterapie).95 000 Kč95 000 Kč
BIOS fit z. s.Podpora dětí mimo závodní oddíl KROUŽKY: nákup pomůcek, akce pro děti (tematické týdny, příměstský tábor, karneval), školení lektorek, úhrada nájemného městu. Podpora ZÁVODNÍHO ODDÍLU: zimní a letní soustředění, nájemné, show v divadle, startovné, oddílový Master Class (medaile). Podpora AKCÍ pořádaných spolkem: T-Mobile Olympijský běh 2024.120 000 Kč120 000 Kč
Element pohybu z. s.Na nákup pomůcek, nářadí, náčiní a výukového materiálu především pro děti a seniory. Konkrétně: Airtrack (odpružená žíněnka), klasická žíněnka, gymnastické kruhy, gymnastické obruče (20 000 Kč). Artistické pomůcky a pomůcky na jemnou motoriku (20 000 Kč). Hrazda, činky, odporové gumy (20 000 Kč). Rehabilitační pomůcky (10 000 Kč).70 000 Kč70 000 Kč
OK Dobříš, z. s.Na pořízení časoměrné techniky. Na zpracování a aktualizace map (na tréninky, závody i akce pro veřejnost). Na příspěvek na soustředění dětem. Na organizaci závodů a akcí pro veřejnost (Otvírání studánek, World Orienteering Week, veřejný náborový trénink, závod oblastního žebříčku pro Prahu a Střední Čechy, Dětský den, Veletrh sportu) – grafika map, ceny, stavba tratí, tisk, zapůjčení materiálu. Na trenérské služby: individuální trénink. plány, pronájmy, cestovné organizátorů apod.50 000 Kč50 000 Kč
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha-západSoustředění požárního sportu 2024 (pro děti a mládež z celé ČR). Akce jako čtyřdenní by se uskutečnila v červenci/srpnu. Zaměřená na disciplíny požárního sportu. Uhradila by se část nákladů z rozpočtu akce: pronájem, stravování, program, cestovné trenérů, zdravotník, administrativní náklady, doplňkové vybavení).50 000 Kč50 000 Kč
SK KAMIWAZA KARATE z. s.Na úhradu pronájmu tělocvičny v Mníšku pod Brdy.21 000 Kč21 000 Kč
SK Mníšecko z. s.Na rozvoj klubu, nábor trenérů, školení, soustředění, pronájmy sportovišť, vybavení sportovišť a rozvoj IT technologie klubu. Nákup překážek na překážkové běhy, nové startovní bloky atd. Nákup atletického vybavení pro nejmladší děti od 4 do 6 let, kde specializovaná firma vytvořila sadu nářadí a pomůcek na motiv zvířátek a pestrých barev. Zakoupení gymnastického koberce pro zábavnější, přirozenější a bezpečnější pohyb. Zajištění vhodných podmínek pro fotbalové tréninky.120 000 Kč120 000 Kč
SK Mníšecký Expres, z. s.Pokrytí nákladů nezbytných pro pravidelnou tréninkovou činnost a nákladů nezbytných pro uskutečnění prázdninového příměstského tábora. Úhrada nákladů za služby a materiál (např. pronájem tělocvičny ZŠ Mníšek pro tréninky, pro konání příměstského tábora, nákup atletických pomůcek, dresů a sportovní obuvi pro děti, náklady spojené s táborovým výletem, cestovné táborového výletu, táborová strava, odměny).79 200 Kč79 200 Kč
SK Vlčáci Mníšek pod Brdy, z. s.Nájemné (19 951 Kč), nákup náčiní (5 000 Kč), doména skvlcaci (2 500 Kč), doškolování trenérů a rozhodčích (6 000 Kč), fyzioterapie (5 000 Kč), regenerace – plavecký bazén (4 000 Kč).42 451 Kč21 000 Kč
Škola TAEKWONDON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.Na pronájem tělocvičny, na spolufinancování nezbytné výbavy na trénink a závody, provozních nákladů školy na vedení tréninků a plateb Českému svazu Taekwon-do za žáky (členské známky, zkoušky)50 000 Kč50 000 Kč
Tenisový klub Mníšek, z. s.Zajištění soutěží (např. placení hráčských registrací a poplatků za soutěže Tenisovému svazu). Zajištění pravidelného tréninku 6 dětských družstev a tenisových pomůcek (míče, rakety) zejména pro sociálně slabší děti. Příspěvek je také na 6 až 8 otevřených turnajů pro děti a mládež a společných turnajů pro děti a rodiče (slouží i jako nábor dětí).44 000 Kč44 000 Kč
TJ Sokol Mníšek pod Brdy, z. s.Příspěvek na činnost: oddíl VŠESTRANOST na provoz oddílu, propagaci akcí, ceny pro vítěze, sportovní oblečení, nájem tělocvičny, cestovné v rámci Všesokolského sletu (100 000 Kč), oddíl STOLNÍ TENIS na nákup sportovních potřeb: míčky, lepidla, čistící prostředky, síťky, pálky a dresy pro děti, příspěvek na pořádání turnajů i pro veřejnost a na ceny pro vítěze, provozní náklady: topení a ohřev TUV (plyn), elektrická energie na osvětlení (40 000 Kč), oddíl NOHEJBAL na nákup sportovních potřeb a provozní náklady (10 000 Kč).150 000 Kč150 000 Kč
celkem1 786 651 Kč1 415 200 KčSPORT INVESTIČNÍ:

název žadateleúčel využití požadovaného příspěvkupožadovaná částkaschváleno zastupitelstvem
BIKE puzzle team z. s.Na pořízení přívěsného vozíku za automobil, který by usnadnil přepravu kol a týmového zázemí (stany, stoly, židle, nářadí atd.) na závody a týmová soustředění.100 000 Kč75 000 Kč
SK Mníšecko z. s.Nákup doskočiště pro skok vysoký. Toto doskočiště je vhodné a bezpečné pro všechny dětské kategorie a využije je maximální počet sportovců.  Příspěvek by pokryl větší část nákladů na pořízení doskočiště.90 000 Kč0 Kč
Tenisový klub Mníšek, z. s.Na výstavbu tribuny pro 20 lidí z ocelové konstrukce, která bude umístěna vedle centrálního kurtu v horní části Tenisového klubu Mníšek. Konstrukce bude umožňovat její přenesení a umístění dle potřeb případně pro oddíl nohejbalu, volejbalu a fotbalu.75 000 Kč50 000 Kč
TJ Sokol Mníšek pod Brdy, z. s.Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Sokolovny.  Rekonstrukce koupelny v 1. NP, projektová dokumentace prováděcí, nátěr střechy, oprava sklepů, zateplení střechy nad 2. NP, zbourání příčky mezi 1. a 2. NP.400 000 Kč200 000 Kč
celkem665 000 Kč325 000 Kč


VOLNOČAS NEINVESTIČNÍ:

název žadateleúčel využití požadovaného příspěvkupožadovaná částkaschváleno zastupitelstvem
BIOS fit z. s.Pořádání DĚTSKÉHO DNE pro veřejnost začátkem června 2024 v areálu školního hřiště. BIOS fit je spolupořadatelem.120 000 Kč120 000 Kč
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mníšek pod BrdyNa nákup věcných cen a pohárů do rybářských závodů. Na výlety s dětmi za rybářskou tematikou (vstupné, pronájem autobusu): do zemědělského muzea v Praze, ZOO, sádky a další. Na zakoupení nůžkového stanu pro pořádání akcí pro děti v kroužku: nůžkový párty stan 3×6 metru, 6 noh TENTino BIG HEXAGON.55 999 Kč55 999 Kč
Český svaz chovatelů, z. s. Základní organizace Rymaně, Mníšek pod BrdyNa uhrazení části výdajů spojených s pořádáním přehlídky zvířat v Mníšku pod Brdy. Zejména na nákup výstavního materiálu, nákup věcných cen pro vystavovatele nejlepších zvířat přehlídky, upomínkové předměty pro děti, materiál na dovednostní hry pro děti apod.23 000 Kč23 000 Kč
Český svaz chovatelů, základní organizace Mníšek pod BrdyNa 3. denní výstavu drobného zvířectva při Skalecké pouti. Materiál k třídenní výstavě: poháry pro oceněná zvířata, katalogy, plakáty, opravy výstavního fundusu atd. Lidské zdroje: posuzovatelé zvířat, ukázky králičích dovedností, brigádníci, doplňkový program. atd. Na jednodenní výstavu morčat. Materiál k jednodenní výstavě: poháry a další ceny pro ceněná zvířata, plakáty atd. Lidské zdroje: posuzovatelé zvířat, brigádníci atd.35 000 Kč35 000 Kč
Český svaz včelařů z.s. Základní organizace Mníšek pod Brdy 11108Nákup léčiva na preventivní ošetření včel před chorobami a škůdci včel a udržování techniky k tomu určené.20 000 Kč20 000 Kč
JaS (JINAK A SPOLU) z. s.Zaplacení pronájmu místnosti v MKS, kde třída funguje a případně velkého sálu v MKS, kde bychom rádi pořádali přednášky pro veřejnost. Podpora organizace přednášek, workshopů, exkurzí a dalších vzdělávacích akcí pro děti školního věku v oblasti technologií, biologie, zeměpisu, enviromentální výchovy a řemesel (např. robotika a programování, řezbářství atd.). Podpora organizace seminářů a workshopů pro dospělé z širší veřejnosti v oblasti technologií, výchovy, psychologie atd (např. v oblasti osvěty nástrah internetu, nenásilné komunikace apod.). Účetní služby. Vybavení místnosti – nové lavice pro 2. stupeň, sada nářadí pro pracovní činnosti, závěsy. Učebnice a pracovní sešity. Kancelářský spotřební materiál.126 400 Kč126 400 Kč
Jezdecký klub Mníšek pod Brdy, z. s.Na jezdecké vybavení pro koně a poníky, na kterých jsou akce realizovány. Tzn. madla, dečky, ohlávky, vodítka, uzdečky, čištění, kýble na krmení, napajedla. Dále nářadí do stáje: lopaty, hrábě, kolečka na hnůj. Na kontejner na hnůj kvůli udržení čistoty na pastvinách.¨80 000 Kč80 000 Kč
Jolana MaříkováPro hlídání dětí Hračičkové. Na nákup náplní černých a barevných do tiskárny HP ENVY Inspire 7200e series, kancelářského papíru, čtvrtek, barevných papírů, pastelek, lepidla, temper, náplní do tavné pistole.15 000 Kč15 000 Kč
Josef MyslínNa pořízení kvalitní astro kamery, která by dovolila pokrýt všechny uvedené způsoby využití. Pokud zbydou po pořízení kamery peníze, pořídíme skládací stůl, případně stan pro vytvoření drobného zázemí v rámci větších pozorovacích akcí.30 000 Kč30 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod BrdyNa výstavbu a zabezpečení vyvýšeného patra klubovny určeného k nocování.18 000 Kč18 000 Kč
Klub při ZUŠ
v Řevnicích,
z. s.
Podpora multižánrového představení „Zahradní slavnost“. Na kvalitní ozvučení (služby zvukaře) této venkovní akce, na které nemá škola dostatečné vybavení.12 000 Kč12 000 Kč
Mladí ochránci přírody org. č. 201, kroužek ČejkaEkologická a přírodovědná výchova dětí na pravidelných schůzkách v klubovně i venku (30 000 Kč): naučná literatura, obnova hardware, výtvarné potřeby (lepidla, fixy, barvy, papíry, nůžky, vodové barvy a tempery, pravítka) kancelářské potřeby, tonery, drogerie, potřeby pro pokusy, tisk fotek, doplňování lékárničky, potřeby na úklid klubovny, potřeby pro pěstování pokojových květin a chov terarijních zvířat. Potřeby a chemikálie na pokusy a laboratorní práce. Materiál a nářadí, potřeby pro pobyt venku. Na akce a tábory (40 000 Kč: jízdné, vstupné, ubytování, tábornické potřeby.70 000 Kč70 000 Kč
OÁZA Mníšek pod Brdy, z. s.Příspěvek bude použit na: nákup materiálu spojeného s chodem spolku (5 000 Kč): papíry (barevné, bílé), cartridge, akce: Svatováclavské posvícení (3 000 Kč), Mikulášská nadílka pro děti 12 000 Kč), Světýlková stezka (5 000 Kč), na provoz Mateřského centra (10 000 Kč): výtvarný a další spotřební materiál, výukové a sportovní pomůcky.35 000 Kč35 000 Kč
Rodinné centrum Essentia, z. s.Na organizaci školního: na pokrytí nákladů spojených s vypracováním fundraisingového plánu, zajištění kontinuální PR spolku, zajištění práce školníka a na náklady spojené s pravidelnou sanitací interiérových prostor. Na provozní a koordinační činnost v souvislosti s pořádáním slavností, workshopů, dílen a pravidelných kroužků pro veřejnost. Na návštěvu divadla, horolezecké stěny, exkurze a galerie. Na zajištění otopu (dřevo) a materiálu (kancelářské a papírnické zboží). Na platbu za aplikaci LYFLE, díky které realizujeme oboustrannou komunikaci a přenos informací mezi rodiči, provozem a pedagogy. Aplikace slouží k vedení veškeré dokumentace (třídní kniha, evidence omluvenek, zabezpečená fotodokumentace). Na splátku členství v Asociaci lesních mateřských škol v souvislosti s plněním standardů kvality. 170 000 Kč170 000 Kč
ROREJS, z. s.Technické a honorářové zajištění festivalu Štrůdl (65 000 Kč), technické a honorářové zajištění Vánočního koncertu (10 000 Kč), divadelní představení/tematické přednášky (10 000 Kč).85 000 Kč85 000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod BrdyPříspěvek bude použit na úhradu nákladů spojených s nákupem a opravami materiálu spojeného s činností sboru dobrovolných hasičů v roce 2024.66 000 Kč66 000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná LhotaPříspěvek na činnost kroužku Mladých hasičů v SDH Stříbrná Lhota v roce 2024. Nákup sportovních pomůcek a hasičského materiálu pro mladé hasiče, případně na úhradu nákladů na exkurzích či návštěvách sportovních center atd. Nákup propagačních předmětů požární ochrany, které jsou rozdávány dětem při kulturních akcích, nákup cen do různých soutěží a nákup občerstvení na kulturní akce pro veřejnost (Drakiáda atd.).25 000 Kč25 000 Kč
Šachový klub Mníšek pod Brdy, z. s.Na zajištění průběhu vánočního turnaje Mníšecká rošáda. Nákup šachových souprav (figur, šachovnic a šachových hodin). Provoz klubovny.10 000 Kč10 000 Kč
celkem996 399 Kč996 399 Kč

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se