Zastupitelé schválili výhodné refinancování úvěru na dostavbu Pavilonu

Zastupitelé schválili výhodné refinancování úvěru na dostavbu Pavilonu

Úvěr na dostavbu Pavilonu by mělo město splatit do roku 2030. Foto: autor

Pokračování jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy mělo v pondělí 29. března 2021 na programu jediný bod, a to schválení refinancování úvěru na dostavbu školního Pavilonu. Oproti stávajícím podmínkám úvěru město Mníšek pod Brdy ušetří téměř 852 tisíc korun.

Město Mníšek pod Brdy čerpá úvěr na dostavbu školního Pavilonu u České spořitelny a.s., se kterou podepsalo smlouvu v roce 2016. Původně byla úroková sazba domluvena ve výši 0,69 % a to za podmínky, že čerpání začne do konce listopadu roku 2017. Protože se ale Pavilon začal stavět až v červenci 2018, aniž by byly úvěrové podmínky obnoveny, nové vedení města muselo na sklonku roku 2018 uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru, ovšem za zcela jiných podmínek, a proto i značném navýšení úrokové sazby. Z 3,33 %, které původně banka nabídla, se tehdy podařilo radnici snížit výši úroku na 2,34 %. Do března 2021 bylo z úvěru uhrazeno již 3 377 513,10 Kč a při současném splátkovém kalendáři by měl být úvěr splacen v roce 2030.

„V létě 2020 začala Česká národní banka pomalu snižovat úrokové sazby. Tehdy jsme se snažili pro město vyjednat u České spořitelny výhodnější podmínky úvěru, ale nebyli jsme úspěšní. S dotazem na refinancování úvěru jsme tedy oslovili i jiné banky, abychom zjistili, jaké možnosti trh nabízí,“ vysvětluje snahy radnice o snížení úrokové sazby a tím úsporu městských financí starostka Magdalena Davis.

Zpočátku byly poptávány různé druhy produktů: fixní sazba na 10 let, fixní sazba na 5 let doplněná pohyblivou (float) sazbou i pohyblivá sazba na celou dobu trvání úvěru.
Z poptávek nakonec vyplynulo, že pro město je nejvýhodnější variantou fixní sazba na 9 let, tedy po celou dobu trvání současného úvěru.

Na jednání 29. března 2021 zastupitelé projednali nabídky od tří bankovních ústavů na refinancování úvěru: České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s.

Jako nejvýhodnější byl vyhodnocen návrh ČSOB, která nabídla nejnižší úrokovou sazbu ve výši 1,75 % na příštích 9 let a tím úsporu na úrocích ve výši 851 899,38 Kč oproti původnímu úvěru z roku 2018.
Zastupitelé poté schválili uzavření smlouvy na refinancování úvěru s ČSOB, a.s. a pověřili starostku města jejím podpisem.

První splátka dle nové úvěrové smlouvy odejde na účet ČSOB v červnu 2021. Úvěr by měl být splacen v únoru roku 2030, kdy odejde poslední, v pořadí 105. splátka.

Příští jednání mníšeckého zastupitelstva by se mělo konat v průběhu měsíce června 2021. Pozvánka ke sledování jednání bude včas zveřejněna prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se