Zastupitelé se zabývali kontrolou i budoucími prvňáky

Zastupitelé se zabývali kontrolou i budoucími prvňáky

Aktuální situace kolem stavby Pavilonu, aktualizace veřejných vyhlášek i auditu kontrolního systému města. Tato témata zabrala nejvíc času z pondělního jednání zastupitelů. Na programu jejich 22. zasedání bylo mimo jiné i rozdělování příspěvků mníšeckým spolkům z rozpočtu města.

Většinu přítomných v auditoriu tvořili ředitelka i učitelé Základní školy Komenského 420, pro které je blížící se zápis dětí do prvních tříd černou můrou. Škola pro ně totiž nemá prostor. Starosta informoval o tom, že do začátku příštího školního roku se nepodaří otevřít přístavbu školy, která má přinést potřebné kapacity. Zastupitelé proto probírali varianty, které přicházejí do úvahy pro umístění sto dvaceti budoucích prvňáčků z Mníšku a okolních obcí.

Audit a vyhlášky města
Veřejná část jednání patřila Lence Jeřábkové, která své vystoupení věnovala otázce výběrového řízení na zpracování auditu vnitřních kontrolních mechanizmů města. Chtěla od zastupitelů slyšet odpověď, zda podoba zadání auditu plní usnesení rady města z roku 2016. Zajímalo ji, proč mají být auditovány i veřejné zakázky a proč do auditu něj nejsou zahrnuty poslední dva roky.

Zastupitelé také schválili nové znění městské vyhlášky o zhodnocení pozemků a možnosti jejich připojení na veřejnou kanalizaci. Lenka Jeřábková napsala před časem na ministerstvo vnitra podnět na pozastavení účinnosti této vyhlášky a poukazovala na to, že není v souladu se zákonem. Ministerstvo vyhlášku nepozastavilo, ale navrhlo městu její pozměněné znění. Zstupitelé ho na tomto jednání schválili a postoupili k posouzení kontrolnímu výboru města.

Spolkům se rozdělí větší balík peněz
Jedním z bodů programu tohoto zastupitelstva bylo rozdělení příspěvků z rozpočtu města na rok 2018 osmadvaceti spolkům působícím na území města. O granty spolky žádaly na konci roku 2017, kdy se schvaloval letošní rozpočet. Zatímco loni od města získaly celkem 900 tisíc korun, letos jim půjde milion čtyři sta tisíc. Místostarostka Daniela Páterová informovala o tom, že oproti minulým rokům přibyla žádost Sokola na rekonstrukci krovu a střechy a Junáku na zavedení sítí na darovaný pozemek pro stavbu jejich nové klubovny. Zastupitel Pavel Jeřábek přišel s návrhem, zda by spolky, které v letošním roce oslaví významná jubilea, mohly k této příležitosti od města dostat zvláštní příspěvek. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.

Problémy kaštanové aleje
Pavel Jeřábek také vystoupil s prezentací svého návrhu na výměnu kaštanové aleje na náměstí F. X. Svobody. Opíral ho o závěry znaleckých dendrologických posudků, které mají hovořit o tom, že stromy jsou špatně založené, mají chybně zapěstované koruny a některé jsou napadené houbami.

Starosta připomněl fakt, že řešení zeleně na náměstí bylo součástí koncepce k rekonstrukci centrálního náměstí, kterou zastupitelé v roce 2011 odsouhlasili a město na ni získalo dotaci. Podle jeho slov návrh zastupitele Jeřábka neřeší výměnu menší skupiny stromů, ale celé aleje, a to by mohlo ve svém důsledku vést k tomu, že by město dotaci muselo vracet, protože v podmínkách přidělení bylo, že v horizontu čtyř let se dotovaná koncepce nezmění.

Zastupitelé se mimo jiné věnovali i zprávě o činnosti rady města a městského úřadu a zprávě kontrolní komise města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
6 let před

uz je to tady.. kdyz si jeden obcan umane tak vykaci cele namesti.. snese tisic argumentu proc je to nutne.. a starostu a radu to tisickrat nic umori..
jsou 2 moznosti:
1. at pan Jerabek vyhraje volby dela starostu a vykaci treba cele Brdy
2. udelejme tomuto tomuto mniseckemu Cimrmanovi pametni mistnost kde peclive vystavime jeho navrhy a za mirny poplatek je budem ukazovat navstevnikum..

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Výtah z odpovědí Národního památkového ústavu ČR:
Otázka:
5. Je požadavek části veřejnosti obnovit jírovcovou alej dle zásady –jedna alej, jeden druh a kultivar z hlediska pravidel památkové péče oprávněným požadavkem?

Odpověď:
Na tomto místě musíme konstatovat, že tento požadavek je oprávněný. Jírovcová alej by měla být jednodruhová a v případě požadavku na vzrůstný kultivar by měl být v aleji použit pouze jeden, nikoliv dva kultivary. Jednotnost a symetrie patří mezi základní charakteristiky alejí a stromořadí.

Pavel Jeřábek

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Pokud jde o posudky na náměstí, nejedná se o dendrologické, ale „Znalecký posudek“ a „Odborný posudek“ , zpracované znalcem z oboru ochrany přírody se specializací mimo jiné na diagnostiku dřevin a dendrologii a znalec je autorizovaný architekt. A opatřené „znaleckou doložkou“ a autorizačním razítkem.
V prezentaci o aleji zastupitelé viděli zápis z jednání z prohlídky zeleně v Mníšku pod Brdy odborným pracovníkem z oboru sadovnictví (má mnoholeté zkušenosti s obnovou parků a stromořadí v Praze) a dále jsem tlumočil odborné postřehy specialisty na dendrologii, jednoho ze zakladatelů odborné arboristiky v ČR a výsledky hodnocení našeho náměstí pracovníky výzkumného ústavu v Průhonicích v rámci projektu, ve kterém byly hodnocena zeleň v městských památkových zónách.
Prakticky všichni hodnotí nově založenou alej za nekvalitní, neodpovídající zásadám zakládání dvouřadých alejí, je zde kombinace různých kultivarů, které jsou rozdílné velikosti, výšky, jsou špatně založené výšky kmenů, nejsou provedeny zapěstování korun, některé nelze vyzvednou na podchozí výšku ve stáří strom, u některých jsou patrné poškození kmene technikou, špatnou manipulací, klimatickými vlivy, na některých jsou pozorovány příznaky houbových či bakteriálních onemocnění, které jsou neléčitelná. Doporučení všech odborníků je výměna a založení nové aleje podle projektu a zásad sadovnické tvorby.
Jen pro informaci – v Olomouci pro onemocnění slizovou nekrózou vykáceli přes 200 stromů vysazených v roce 2012.
Pokud jde o udržitelnost – to je otázka, co je to udržitelnost. Protože z výše uvedeného je patrné, že dřeviny jsou špatně ošetřovány, takže naopak, pokud se jedná o udržitelnost, měla by být snaha aby alej – dřeviny byly zdravé, dobře zapěstované s dobrou perspektivou.
Autorka projektu asi dva dny po zasedání vyzvala našeho starostu, aby dodržel projekt, který byl schválen. Z její výzvy je patrné, že došlo k zásahu do jejího projektu bez jejího souhlasu. Výrazně popřela, že do aleje navrhovala pyramidální jírovce.
Po zasedání v týdnu jsem dostal odpověď na několik mých skromných dotazů z jednoho odborného pracoviště ČR. To zatím není ke zveřejnění, zjišťují právo.
Hledáme místo, kam by bylo možné umístit k nahlédnutí prezentaci stavu aleje kterou jsem prezentoval na zasedání s tím, že jsme tam vložili i fotky aleje před rekonstrukcí – mnoho lidí z Mníšku se k nám přistěhovalo až po její obnově.
Nechci zveřejňovat jména odborníků, kteří zpracovali posudky – všichni se prakticky shodli. A mělo by nám jít o věc a ne jména.
Na zasedání diskuse o aleji se změnila v tvrdou hádku. Omlouvám se, ale jednak není problém mě vyprovokovat, ale hlavně, jírovcová alej byla jedním ze zelených klenotů Mníšku, na který rodáci byli hrdí. Jírovce mají své omezené roky, a bylo nutné starou alej obnovit. Ale mám za to, že naší povinností je, abychom příštím generacím zasadili základy kvalitní aleje. Ne to co tam dnes je.
Pořízení posudků podpořila Nadace VIA z programu „Rychlé granty v roce 2015/2016. V rámci tohoto projektu v Mníšku proběhl i odborný seminář, kde jeho účastníky od náměstí až na Staré sídliště provedl zpracovatel posudků, kde přímo na místě poukázal na dobré i špatné příklad.
Pavel Jeřábek

Přihlásit se