Zastupitelé rozdělili spolkům přes milion korun

Zastupitelé rozdělili spolkům přes milion korun

Ilustrační foto. zdroj: Pxfuel.com

Na svém posledním letošním zasedání v pondělí 16. prosince 2019 rozdělili mníšečtí zastupitelé finanční příspěvky mezi 36 žadatelů.

Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 040 000 Kč, které byly určeny na podporu sportovních i volnočasových nesportovních aktivit místních spolků a obyvatel v roce 2020. Pro sport byla určena částka 440 tisíc Kč, volnočas dostal 400 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 200 tisíc Kč (z toho polovina šla na podporu sportu a druhá na volnočasové aktivity).

„Při hodnocení žádostí jsme postupovali podle přesně stanovených kritérií, která zohledňovala nejen počet členů žadatele či cílovou skupinu, ale také potřebnost projektu, který žadatel ve své podané žádosti představil,“ uvedla místostarostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěvky a spolková činnost patří.

V zájmu transparentnosti byla do rozdělování finančních příspěvků poprvé zapojena Komise pro kulturu jako poradní orgán Rady města, která dodané žádosti posoudila a navrhla rozdělení peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího doporučení odsouhlasila s mírnými úpravami navržené částky Rada města a finálně odsouhlasilo Zastupitelstvo.

„Poskytnuté finance přispějí v příštím roce především na celoroční činnost spolků, které se starají o smysluplné trávení volného času našich dětí a mládeže, “ dodala místostarostka Dalešická.

Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 3 931 142 Kč, nicméně pro rozdělení byla na rok 2020 určena částka téměř 4x nižší.

Z investičních volnočasových projektů byla podpořena výstavba toalet na farní zahradě nebo klubovny pro mníšecké skauty, ve sportovní oblasti obdrželi plnou sumu tenisté na pořízení malé zastřešené tribuny.

Během ledna 2020 budou zástupci žadatelů uspokojených v příspěvkovém řízení vyzváni k podpisu Veřejnoprávních smluv.

Přehled rozdělených finančních příspěvků mezi jednotlivé žadatele:

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se