Zpráva pracovní skupiny zastupitelů k problematice Plánovací smlouvy se společností Ambeat

Zpráva pracovní skupiny zastupitelů k problematice Plánovací smlouvy se společností Ambeat

Vizualizace plánovaného areálu od společnosti Ambeat

Pracovní skupina ve složení: Michal Trkan, Andrea Midkiff, Stanislav Jirota, Hana Kotoučová a Petr Digrin

K problematice plánovací smlouvy se spol. Ambeat development, a.s. k Právnímu stanovisku AK Frank Bold ze dne 18. 3. 2022 uvádíme následující závěry:

 • Pracovní skupina bere na vědomí Právní stanovisko AK Frank Bold ze dne 18. 3. 2022;
 • Konstatuje, že z požadovaného zadání byla zodpovězena převážná část okruhů otázek (což odpovídá dostupným podkladům, které měla AK k dispozici);
 • Navrhuje rozeslání právního stanoviska (spíše v anonymizované podobě – z důvodu ochrany osobních údajů) všem zastupitelům města, s návrhem, aby se následně co nejdříve svolalo pracovní jednání zastupitelstva, na kterém budou závěry Právního stanoviska prodiskutovány;
 • Dále navrhuje zveřejnění Právního stanoviska na webu města (v anonymizované podobě – z důvodu ochrany osobních údajů), před zveřejněním tento krok konzultovat s právníkem města – zda je možné s ohledem na ochranu osobních údajů dotčených osob;
 • Připojuje současně návrhy obdobných plánovacích smluv některých měst k porovnání, zejm. finanční stránky obdobných projektů;
 • Doporučuje, aby závěry týkající se změny rezervy R7 na zastavěnou plochu (bod na str. 16) byly brány v potaz v rámci jakéhokoliv dalšího projednávání (např. při projednávání v komisi pro územní plánování);
 • Doporučuje také prověření a zvážení postupu naznačeného na str. 15 (v součinnosti s právníkem města), tj. postupu vztahujícímu se k výslovnému vyjádření nesouhlasu s postoupením práv z původní plánovací smlouvy, případně vzniku dohody, která by postavila najisto, že žádné závazky vzešlé z plánovací smlouvy z roku 2020 nepřešly na nového vlastníka pozemků. Za tímto účelem pracovní skupina také doporučuje vyžádat si od smluvních stran kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2021 a sdělení, zda existuje mezi těmito smluvními stranami nějaká dohoda o postoupení práv z původní plánovcí smlouvy z roku 2020, o níž nebylo město dosud informováno.

  Právní stanovisko k plánovacím smlouvám a potenciálnímu střetu zájmu zastupitele“ najdete ke stažení ZDE.

  Michal Trkan, Andrea Midkiff, Stanislav Jirota, Hana Kotoučová a Petr Digrin

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se