Rymaňstí sousedé se u kapličky sešli k pobožnosti 22. května. Foto: auror článku

Rymaňská kaplička posloužila opět svému původnímu účelu. V malém svatostánku se konala májová pobožnost, k čemuž ředitelka mníšecké farní charity Monika Umlášková dodává:

Květen je v katolické církvi věnován památce Panny Marie. Tento měsíc se konají takzvané májové pobožnosti, které jsou spjaty se zpěvy mariánských písní, modlitbami a litaniemi. Byla to pěkná příležitost sejít se s rymaňskými sousedy a poprosit Pannu Marii o přímluvu a ochranu.

Asi již málokdo dnes ví, že místní kaplička je zasvěcena právě Panně Marii Svatohorské. Velmi mě těší, že naše kaplička mohla již podruhé posloužit svému původnímu účelu. Rád bych poděkoval nejen těm, kteří bohoslužbu zorganizovali, ale i panu faráři, který za námi do Rymaně dorazil. Příští rok se pokusíme o májové pobožnosti informovat s větším předstihem, aby se mohli přidat i další sousedé.