SPVD Dobřichovice se nachází na adrese Pražská 151.

Ve středu 4. září 2019 se ve Středisku výchovné péče v Dobřichovicích uskuteční Den otevřených dveří.

Středisko výchovné péče (Dobřichovice, Pražská 151) poskytuje psychologické a speciálně pedagogické poradenství dětem a rodinám v ambulantní (bezplatné) i pobytové (hrazené) formě.