Chce se ti sázet víc a víc peněz? Lžeš kvůli hraní někomu, na kom ti záleží? Neboj se udělat první krok. Nejsi v tom sám.

Chce se ti sázet víc a víc peněz? Lžeš kvůli hraní někomu, na kom ti záleží? Neboj se udělat první krok. Nejsi v tom sám.

Chtělo se vám někdy hrát o víc a víc peněz? Lhali jste někdy kvůli hraní někomu, na kom vám záleží? Tak zní dvě základní diagnostické otázky, které člověku, nedotčenému problémem jménem gambling, pravděpodobně nic neřeknou, ale tomu, kdo se s ním potýká, rychle nastaví smutné zrcadlo. Takových lidí je v České republice odhadem 100 000. Těch ohrožených hráčstvím ještě jednou tolik.

F63.0 je kódové označení patologického hráčství v mezinárodní klasifikaci nemocí a zároveň je to zkrácený název projektu, který od roku 2016 realizuje Magdaléna, o. p. s. spolu s dalšími neziskovými organizacemi zaměřenými na léčbu závislostí ve Středočeském kraji, ProstorPlus, o. p. s., Laxus, z. ú. a Semiramis, o. s. V rámci hledání nových forem prevence a léčby gamblingu na vládní úrovni skrze Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RV KPP) podobných projektů vzniklo v letošním roce vícero v různých regionech ČR. Projekt realizovaný Magdalénou se zaměřuje na zformování stabilní, udržitelné a kvalifikované sítě ambulantních pracovišť pro gamblery a jejich blízké ve Středočeském kraji a na vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích ohledně prevence, rozpoznání a možností léčby tohoto duševního onemocnění.

Lidé zasažení hráčstvím, ať už přímo nebo sekundárně, najdou tedy pomoc ve zhruba desítce specializovaných pracovišť, rozptýlených po středních Čechách s ohledem na dostupnost péče. Ambulance jsou první nárazovou službou, kde odborný personál provede základní diagnostiku a pomůže klientovi v orientaci v jeho problému, případně zahájí samotnou léčbu.

Adresy center pomoci

Součástí projektu je i aktivní vyhledávání potenciálních klientů v jejich přirozeném prostředí – barech a hernách; tam docházejí terénní pracovníci zmíněných organizací a zprostředkovávají ohroženým osobám adresář pomoci.

Zároveň zmíněné organizace poskytují interaktivní semináře zaměřené na prevenci a rozpoznání problémového hraní učitelům, pracovníkům úřadů a dalším odborníkům, kteří se s problémem hraní mohou setkat, ale sami nemají odborné nebo časové kapacity na jeho řešení.

Snažíme se tedy o komplexní přístup v boji s nepřítelem, který je stejně důmyslný a zasahuje často do všech oblastí života; ničí vztahy, zázemí, psychiku. Věříme, že společně můžeme tu nejdůležitější hru vyhrát – a ukončit tak kolotoč těch, které k výhrám nevedou.

Adresář pomoci a základní informace: www.F63.cz, Facebook: F63 – špatná sázka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se