Odhalte včas domácí násilí pomocí aplikace

Odhalte včas domácí násilí pomocí aplikace

Ilustrační foto Pixabay

Bright Sky je bezpečná a snadno použitelná mobilní aplikace a webová stránka, která nabízí praktickou podporu a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Slouží každému, kdo se cítí ohrožený, aby dokázal svou situaci správně zhodnotit a našel bezpečnou cestu k pomoci.

Domácí násilí může mít mnoho podob a může se v jednotlivých případech lišit. Je proto často složité jej rozpoznat. Následující stručné definice vám pomohou pochopit jeho různé formy a rozpoznat signály:

 • Domácí násilí zahrnuje veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manželi, partnery či osobami blízkými.
 • Kontrolující chování zahrnuje mnoho způsobů jednání, jejichž cílem je, aby se druhá osoba stala podřízenou a/nebo závislou. Toho může být docíleno izolováním oběti od okolí a možných zdrojů podpory, využíváním jejích zdrojů a kapacit k osobnímu prospěchu, omezováním prostředků potřebných pro nezávislost a odchod, a ovládání každodenního života.
 • Zneužití moci zahrnuje napadení, vyhrožování, ponižování nebo jiné násilí, jehož cílem je poškodit, potrestat nebo zastrašit oběť, která se proti své vůli podvolí chování násilné osoby.
 • Sexuální násilí je jakýkoli sexuální čin, který druhý nechce a k němuž nebyl dán souhlas, a kdy je osoba nucena výhružkami proti své vůli (nebo pokud není schopna poskytnout souhlas) vyhovět pachateli. Sexuální násilí může zahrnovat nechtěný orální, anální nebo vaginální pohlavní styk, pronikání cizím předmětem (tj. prsty, sexuálními pomůckami atd.), nucení k nechtěným sexuálním praktikám nebo nežádoucí sexuální dotyk na intimních částech těla. Sexuální napadení může mít mnoho různých forem, ale jedna věc zůstává stejná: není to nikdy chyba oběti – neexistuje žádná omluva pro sexuální napadení.
 • Online zneužívání zahrnuje celou řadu násilného chování, ke kterému dochází online, například prostřednictvím webových stránek, sociálních médií a mobilních telefonů. Mnoho lidí, kteří zažívají domácí násilí, má zároveň zkušenost s nějakou formou zneužívání online – včetně obtěžování, kybernetického pronásledování, zneužívání intimních fotografií a nahrávek nebo online vyhrožování.
 • Zneužívání intimních fotografií a nahrávek, známé také jako pornografie z pomsty nebo pornografie bez souhlasu. Jde o sdílení intimních fotografií nebo videí, ať již offline nebo online, bez souhlasu druhé osoby. Termín také zahrnuje vytváření obrazů se sexuálním podtextem bez souhlasu dotčené osoby: například fotky a videa vytvořené pomocí upskirting (focení pod sukní); formy voyeurismu, nahrávání sexuálních útoků a také činy pachatelů, kterými hrozí, že budou sdílet intimní fotografie, což je často součástí donucovacího chování v násilných vztazích.
 • Stalking (pronásledování) je nežádoucí chování, při němž násilná osoba vyvolává v oběti úzkost, strach nebo stres. Toto chování je proti přání ohrožené osoby, je dotěrné a často obsedantní. Většinou se ho dopouštějí partneři a ex-partneři, nebo další lidé, které oběť může nebo nemusí znát. Stalking může zahrnovat kybernetické pronásledování, posílání nechtěných dárků a květin; pokračující nechtěnou nebo škodící komunikaci prostřednictvím online kanálů (např. sociálních sítí) a offline kanálů (například psaní dopisů, sledování), zastrašování, vyhrožování ublížením na zdraví či smrtí a poškození majetku (stalking ale není omezen jen na tyto formy).
 • Ženská obřízka – mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM) zahrnuje postupy, které záměrně mění nebo poškozují ženské pohlavní orgány z jiných než lékařských důvodů. Tyto procedury zahrnují částečné nebo úplné odstranění vnějších ženských pohlavních orgánů nebo jiných ženských pohlavních orgánů a často se provádějí na mladých ženách a děvčatech. FGM je porušením lidských práv navzdory sociálním a kulturním faktorům, které jsou často uváděny jako důvod, proč je prováděna. Tyto faktory mohou zahrnovat (ale nejsou omezeny na): dodržování společenských norem a myšlenku tradice; kulturní představy o ženskosti, manželství, panenství a sexualitě a přizpůsobení se souboru společenských náboženských přesvědčení.
 • Žehlení prsou je zvyk, při němž jsou dívkám v pubertě na jejich rostoucí prsa přikládány horké nástroje, jako jsou špachtle a paličky. Matky, babičky a další členové rodiny se tím snaží dosáhnout toho, aby dívkám prsa nerostla. Věří, že je tak ochrání před únosem, obtěžováním, nuceným manželstvím a znásilněním. Tato praktika se provádí v Kamerunu a dalších zemích západní a střední Afriky, ale také v některých evropských zemích.
 • Abakwetha – mužská obřízka je chirurgické odstranění předkožky. Ve většině případů se provádí ve sterilním zdravotnickém prostředí, v některých případech tomu tak však není. Některé kmeny v Jižní Africe mají rituály nazvané „Abakwetha“, ve kterých jsou mladí muži ve věku 16-20 let obřezáni v rámci vyvrcholení rituálu. Tyto tradiční obřízky se provádějí v nesterilních podmínkách, kde není žádné umrtvení. To často vede k sepsi a dehydrataci a potenciálně smrti.
 • Dětská manželství – v mezinárodních definicích je manželství dětí jakékoli formální manželství nebo neformální svazek, pokud je jeden z partnerů mladší 18 let. Podle české legislativy však může být soudem za určitých podmínek za účelem uzavření manželství zplnoletněno dítě mladší 18 let. Dětská manželství jsou globální problém, který je podporován nerovností pohlaví, chudobou, tradicemi a nejistotou. Dívky jsou oddány rodiči, kteří věří, že manželství bude řešením, jak zajistit jejich budoucnost, nebo jednoduše proto, že je to něco, co se dělalo v celé komunitě po generace.
 • Vynucené manželství – za vynucené manželství je považováno to, kde jeden nebo oba lidé s manželstvím nesouhlasí (nebo nejsou schopni plně projevit svou vůli, např. lidé s mentálním handicapem, senioři), proto je použit nátlak nebo násilí. Tlak vyvíjený na lidi, aby se vzali proti své vůli, může být fyzický (včetně hrozeb, skutečného fyzického násilí a sexuálního násilí) nebo emocionální a psychologický (například vyvoláváním pocitu, že když se oběť nepodvolí, uvrhne hanbu na svou rodinu). Podstatným faktorem může být také finanční násilí (podvodné získání majetku, odebírání mzdy nebo nedávání peněz).
 • Sexuální vykořisťování dětí je typem sexuálního zneužívání. Patří sem např. Nucení dětí k prostituci a jejich zneužívání k výrobě pornografie. Jde o situace, kdy je dítě obchodováno, nebo je mu poskytována nějaká výhoda ve formě darů, peněz nebo náklonnosti. Děti nebo mladí lidé mohou být oklamáni, aby věřili, že jsou v láskyplném, důvěryhodném vztahu. Součástí zneužívání může být podávání alkoholu a drog. Mohou být také vykořisťováni nebo využíváni online.
 • Grooming – aktivita, při níž si někdo vytvoří emocionální vztah s dítětem, aby získal jeho důvěru a posléze jej sexuálně zneužil, využíval nebo učinil obětí obchodu s lidmi. Děti a mladí lidé mohou být takto oklamáni buď online, nebo v reálném světě – například členem rodiny, přítelem, odborníkem nebo někým, s kým se náhodně seznámí.
 • Další škodlivé praktiky: Záměrné usmrcování novorozenců ženského pohlaví, levirát (zvyk, při němž muž zdědí vdovu po svém bratrovi jako manželku), sororát (praxe, při níž muž získá za manželku sestru své zemřelé ženy), polygamie (více manželek či manželů naráz), nebo badi (nucení mladých dívek k prostituci).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se