Osmáci z mníšecké základní školy vyráběli v předzámčí stojany pro výstavu

Osmáci z mníšecké základní školy vyráběli v předzámčí stojany pro výstavu

Osmáci staví v předzámčí stoany pro výstavu

Chlapci z osmých tříd ZŠ Komenského 420 montovali během prvního řínového pondělí konstrukce pro plánovanou výstavu. Od 4. do 24. října 2022 na nich bude umístěna expozice děl nominovných do soutěže Česká cena za architekturu 2022. 

Na celkem čtyřech nosičích, které školáci smontují, bude během úterý 4. října naistalováno 34 výstavních panelů s nominovanými díly.
„Stavbu jsme pojali jako workshop. Kluci mají možnost vyzkoušet si přímo na místě jednoduchou architekturu,“ vysvětlil svůj nápad na zapojení školáků městský architekt Josef Tlustý.
Nápad se zalíbil učiteli Marku Inderkovi, který své žáky do stavby zapojil v rámci předmětu Pracovní činnosti: „Práce v terénu na něčem skutečném je pro ně samozřejmě lepší, než kdybychom si něco vyráběli v dílně. Má to pro ně i výchovný efekt. Pokud si něco vyrobí sami, tak se pak na tu věc dívají úplně jinak.“

Stavba konstrukcí probíhala za pomoci městského architekta Josefa Tlustého

K materiálu použitému na stavbu městský architekt dodal: „Zvolili jsme jednoduchou konstrukci, která je snadno demontovatelná a latě pak mohou dále použít techničtí pracovníci města.“

Učitel Marek Inderka přenesl výuku z dílny do terénu

Pro zájemce je připraveno překvapení: „Rád bych všechny pozval na komentovanou prohlídku výstavy, která se bude konat ve středu 12. října od 18 hodin,“ zve veřejnost k setkání městský architekt.

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.
Letos se koná v pořadí již 7. ročník.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se