Dopravě v Mníšku pod Brdy ulehčí nová kruhová křižovatka

Dopravě v Mníšku pod Brdy ulehčí nová kruhová křižovatka

Místo, kde bude nová křižovatka vybudována

V pondělí 24. července bude na výjezdu z města za dálničním mostem zahájena stavba nové křižovatky s kruhovým objezdem. Její výstavba by měla být dokončena do konce listopadu 2023.

Kruhová křižovatka má ulevit přetížené dopravě na křižovatce zejména v ranních hodinách, kdy se při výjezdu z města tvoří kolony aut. Plynulost dopravy a respektování dopravních předpisů by mělo zároveň snížit počet dopravních nehod v tomto úseku na minimum.

Podoba nové křižovatky
Stávající styková křižovatka bude upravena na křižovatku okružní s průměrem 28 m.
Středový ostrov má průměr 11,4 m. Bude opatřen humusem, osázen pokryvnými keři (Skalník Dammerův) a oset travním semenem. Vzrostlá zeleň by neměla omezovat řidiče ve výhledu.
Ostrov je lemován pojížděným prstencem o šířce 2,1 m, který umožňuje průjezd rozměrnějších vozidel (návěsu 16,5 m, přívěsu 18,7 m a kloubového autobusu 18 m). 
Okružní pás je navržen v šířce 6,2 m.
Křižovatka má tři paprsky (II/116 ve směru Praha, Řevnice, II/116 ve směru Nový Knín, Nová
Ves pod Pleší a III/11626 ve směru Mníšek pod Brdy). Na všech paprscích odděluje protisměrné
jízdní pruhy dopravní ostrůvek trojúhelníkového tvaru o šířce 2,5 m. Hrany ostrůvku jsou podél okružního pásu zaobleny poloměrem 0,5 m a mezi jízdními pruhy poloměrem 0,75 m. 
Napojení všech paprsků křižovatky jsou řešena obdobně. Vjezdy jsou navrženy v šířce 4,25 m, respektive 4,5 m u severního paprsku, výjezdy jsou navrženy v šířce 5 m. Vjezdové větve jsou napojeny poloměrem 12 m a výjezdové větve jsou napojeny poloměrem 24 m.


Dopravní omezení

Informace o plánovaných dopravních omezeních a stanovených objízdných trasách přineseme nejpozději koncem června 2023.

Odměnou za trpělivost bude řidičům a všem cestujícím plynulá jízda bez čekacích front v ranních hodinách při cestě do zaměstnání.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS). Zhotovitel bude společnost ZNAKOM s. r. o. za nabídkovou cenu 10 992 496 Kč bez DPH.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se