Startuje Milostivé léto II, máte druhou šanci snížit své dluhy

Startuje Milostivé léto II, máte druhou šanci snížit své dluhy

Nevyužili jste nabídku minulého milostivého léta? Nevadí, v září budete mít druhou možnost. Své dluhy v exekuci tak budete moci splatit bez drahých úroků a dalších sankcí.

Tři měsíce na úhradu dluhu
Milostivé léto II, jak vláda nazývá pokračování první akce, která proběhla na přelomu minulého a letošního roku, bude opět trvat tři měsíce, od 1. září do 30. listopadu 2022.
Akce je opět určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem, a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).
Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021.

Co musíte udělat?
K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21 % DPH a poplatek bude ve výši 1 815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.
Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle Zákona č. 286/2021 Sb., tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

Které dluhy sem spadají?
Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Které dluhy sem NEspadají?
Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.
Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.
Podle výsledků Exekutorské komory ČR v rámci první akce, probíhající od října 2021 do ledna 2022, exekutoři zastavili 42 tisíc případů, což představuje 3,2% podíl.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se