V Rymani dojde k přeložce vodovodního řadu

V Rymani dojde k přeložce vodovodního řadu

Úsek, na kterém budou probíhat stavební práce

Město Mníšek pod Brdy a společnost NOVADUS s.r.o. oznamují zahájení přípravných a výkopových prací při realizaci stavby pod názvem „Přeložka vodovodního řadu k. ú. Rymaně-Višňovka“ v Rymani.

Termín prací je stanoven od 9. září do 25. října 2022

Umístění stavby je na pozemku parc. č. 2253/5, 2208/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy a dále na pozemku 404/1, 404/3, 406 a 407/2 v k. ú. Rymaně.

Dopravní omezení
Provoz na silnici III/11627 a místních komunikacích v Rymani bude částečně omezen. Zhotovitel stavby zajistí dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu.

Stavbu bude provádět Radek Novák (tel.: 602 262 819), na kterého je možné se ohledně této stavby obrátit.

Ladislava Soukupová, Odbor správy majetku a investic MÚ Mníšek pod Brdy

Mapa se zákresem stavby
Situace stavby

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se