Využijte Kotlíkové dotace na pořízení nového vytápění

Využijte Kotlíkové dotace na pořízení nového vytápění

Již brzy budou spuštěny poslední Kotlíkové dotace (3. výzva), tedy výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 – 2023.

Zákaz provozu starých kotlů – září 2022:
● od září 2022 dle zákona o ochraně životního prostředí již nebude možné provozovat kotle
1. a 2. emisní třídy.
● od září 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují nejméně
3. emisní třídu. Zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci.

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového zdroje vytápění a zlepšete životní prostředí ve Středočeském kraji. Ve 3. výzvě je připraveno přibližně 575 milionů korun pro dalších cca 5 tisíc zájemců, kteří požádají o výměnu starého neekologického kotle za nový zdroj vytápění. Krajský úřad Středočeského kraje začne přijímat žádosti již od
3. června 2019.
Výzva bude otevřená nejméně do konce roku 2020.

Požádat o dotaci na nový zdroj vytápění může:
● fyzická osoba – majitel rodinného domu určeného k trvalému bydlení, který se nachází na území Středočeského kraje.
● v domě mohou být nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dva nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
● hlavním zdrojem vytápění v domě musí být kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který splňuje 1. nebo 2. emisní třídu.

Na jaký zdroj vytápění je dotace určena?
1) Tepelné čerpadlo
2) Kotel pouze na biomasu (automatické nebo ruční přikládání)
3) Plynový kondenzační kotel
(ve 3. výzvě již nebude dotace určena na kotel kombinovaný jako ve výzvách předešlých)

Žadatel může získat tento finanční příspěvek:
tepelné čerpadlo – 80% způsobilých výdajů, max. 120 000 Kč + 7 500 Kč (prioritní obec)
kotel pouze na biomasu (automatické přikládání) – 80%, max. 120 000 Kč + 7 500 Kč
kotel pouze na biomasu (ruční přikládání) – 80%, max. 100 000 Kč + 7 500 Kč
plynový kondenzační kotel – 75%, max. 95 000 Kč + 7 500 Kč

Připravuje se možnost zálohové výplaty na základě zálohové faktury na nový zdroj:
1) pro žadatele 65+ a zároveň z prioritní obce
2) pro žadatele 18–29 let včetně a zároveň z prioritní obce
Na www.kr-stredocesky.cz budou začátkem května vyvěšeny veškeré dokumenty související s vyhlášením dotace. Součástí dokumentů bude i video návod, jak vyplnit žádost o dotaci.

Jak požádat o dotaci?
1. Žádost se vyplní elektronicky na webových stránkách www.kr-stredocesky.cz – údaje musí vycházet z Katastru nemovitostí, musí být vyplněn kontaktní e-mail. Městský úřad Mníšek pod Brdy Vám s touto částí podání žádosti může být nápomocen.
2. Po vyplnění žádosti bude systémem vygenerováno číslo žádosti (pozor, z technických důvodů bude až den poté možné žádost vytisknout).
3.  Do 20 pracovních dní zašle žadatel poštou (anebo doručí osobně) na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vytisknutou a PODEPSANOU žádost a dále tyto přílohy:
1) Fotodokumentace původního kotle před výměnou, který je napojen na otopnou a komínovou soustavu, včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je.
2) Kopie smlouvy o zřízení běžného bankovního účtu žadatele.
3) Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle od revizního technika – najdete např.na www.topenaridotace.cz.
4) Plná moc (ověřená), jestliže je konečný uživatel zastoupen zmocněncem, případně čestné prohlášení zákonného zástupce či jiné oprávnění k zastupování konečného uživatele.
5) Písemný souhlas v případě spoluvlastnictví či vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka nemovitosti
O dotaci můžete žádat i zpětně, termín uznatelnosti je 15. 7. 2015. Odhadem za 75 dnů od podání se žadatel dozví, zda byla jeho žádost podpořena.

Podrobné informace:
www.kr-stredocesky.cz
Zelená linka: 800 440 430
E-mail: kotliky@kr-s.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se