Zjednosměrnění ulic Ke škole a Nová

Zjednosměrnění ulic Ke škole a Nová

Jednosměrný provoz bude zaveden zkušebně do ledna 2020.

Od středy 14. srpna 2019 dochází k úpravě provozu v horní části ulic Ke škole a Nová. Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti dětí na komunikacích přiléhajících k MŠ Nová a ZŠ Komenského 420. Zkušební jednosměrný provoz by měl trvat do ledna 2020.

  • horní část ulice Ke škole je průjezdná pouze směrem dolů od ul. Dobříšské k Nádražní
  • horní část ulice Nová je průjezdná pouze směrem nahoru od ul. Nádražní k Dobříšské

Jednosměrný provoz se tak týká pouze horních částí zmíněných ulic (cca 200 m od ul. Dobříšská)

 

Po dobu zkušebního provozu (do ledna 2020) bude město nadále monitorovat dopravu v celé oblasti, aby bylo možné vyhodnotit vliv jednosměrného opatření na dopravní situaci nejen v ul. Ke škole a Nová, ale i v ul. V Edenu, Nádražní a Jana Šťastného, příp. dalších.
Po skončení zkušebního provozu budou o jeho výsledcích informováni občané a bude s nimi konzultováno i konečné řešené dopravního opatření v této oblasti.

Horní část ulice Nová je průjezdná pouze směrem nahoru, tj. směrem od ulice Nádražní k Dobříšské.
Horní část ulice Ke škole je průjezdná pouze směrem dolů, tj. od ulice Dobříšské směrem k Nádražní.
V ul. Dobříšské jsou nově instalovány dvě značky. Ve směru do centra je to zákaz odbočení vpravo do ulice Nová.
Stejně tak je instalována značka se zákazem odbočení vlevo do ulice Nová ze směru z centra.

 

Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis k tomu uvádí:

Jsem si vědoma toho, že zmíněné opatření ovlivní vaše každodenní návyky. Chtěla bych vám proto předem poděkovat za vaši shovívavost, trpělivost i pochopení pro toto opatření, které by mělo přispět zejména k větší bezpečnosti našich dětí.

Tomuto dopravnímu opatření předcházela ústní jednání vedení města na prostranství před bytovými domy ul. Ke škole ve dnech 21. a 23. května 2019 a následná měření dopravy v dotčených ulicích (Ke škole, Nová a V Edenu) během posledních dvou měsíců školního roku v době mezi 7 a 8 hodinu ranní.  Toto měření ukázalo, že dominantním dopravním směrem v ulici Ke škole je směr dolů k ulici Nádražní. Naopak vyšší provoz v ul. Nová byl naměřen směrem nahoru k ul. Dobříšské.

Dopravní omezení se bude týkat cca 200 metrového úseku v horních částech obou ulic.

Použitá foto: autor článku

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se