Pavilon dostal zelenou. V tuto chvíli ale není dodavatel

Pavilon dostal zelenou. V tuto chvíli ale není dodavatel

Stavební povolení k Pavilonu vydal Stavební úřad v Jílovém u Prahy 9. března. Nyní se čeká na nabytí právní moci. Radnice ale musí vypsat novou soutěž
o dodavatele stavby. Ten původní totiž kvůli průtahům stavebního řízení podepsanou smlouvu vypověděl.

V návaznosti na vydání stavebního povolení starosta Petr Digrin písemně vyzval dodavatele k zahájení předání staveniště, plnění smluvního díla a také k předložení aktuálního časového harmonogramu. V reakci na jeho výzvu stavební firma PKS stavby, a.s., vítěz výběrového řízení, které proběhlo už v roce 2016, městu oznámila, že odstupuje od Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2017.

Petr Pejchal, předseda představenstva společnosti, jako důvod  uvedl, že k předání staveniště by mělo dojít až více než rok po uzavření smlouvy. „Za dobu od jejího podpisu až k dnešnímu dni se výrazně změnily podmínky a okolnosti provádění Díla. Došlo
k výraznému nárůstu cen vstupů, zhotovitel je povinen plnit jiné nasmlouvané zakázky
a není možné po něm požadovat, aby měl stále v ´pohotovosti´ dostatek pracovníků pro řádnou realizaci Díla. Smlouva se uzavírala s očekáváním, že bude zhotovováno v průběhu roku 2017,“ argumentuje 13. března v písemném Odstoupení od smlouvy s tím, že
i pozdější Dodatek k ní uzavíral v dobré víře, že město získá potřebné stavební povolení bez zbytečného odkladu.

Radnice tedy musí v nejbližší době vypsat novou soutěž na dodavatele. „Pokud nabude stavební povolení právní moci, nového dodavatele by město mohlo znát v polovině června
a v červenci by se Pavilon mohl konečně stavět,“ myslí si starosta.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Pro upřesnění – Smlouva vypovězená dodavatelem byla podepsána 2.1.2017, což není přede dvěma lety, jak píše paní redaktorka. Variantu ÚVR, která řeší prostory pro prvňáčky navrhla na zastupitelstvu paní ředitelka školy, město mělo varianty značně roztříštěné – škola, MKS, Rymaně.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

A do třetice – běžná lhůta na vyřízení žádosti na stavebním úřadu je maximálně 90 dní. Novou žádost město podal 31.10.2016, nemohla být vyřízena do 27.7.2017, 8-10/2017 mohla být vyřízena. Z důvodu velmi personálně oslabeného SÚ již nejméně dva roky (mluvili jsme s tajemnicí úřadu) jsme se Rozhodnutí dočkali až v březnu 2018. Proč SÚ Jílové nevysvětlil kraji a nepožádal o předání Pavilonu na jiný úřad, bohužel nevíme. Víme jen, že personální oslabení pokračovalo a končí i současná vedoucí SÚ Jílové. Město Jílové vyhlásilo výběrové řízení.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Vážení občané, dovolte mi několik dat: 5.3. 2018 zastupitelstvo, 9.3.2018 SÚ Jílové vydává rozhodnutí, 13.3.2018 firma ODSTUPUJE OD SMLOUVY, 1.4.2018 podává odvolání spolek Otevřené informace. FIRMA ODSTOUPILA JIŽ PŘED MĚSÍCEM A ODVOLÁNÍ BYLO PODÁNO PŘED 14 DNY. TO ZNAMENÁ NOVÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ POBĚŽÍ SOUČASNĚ S ODVOLÁNÍM. A ještě jedna maličkost, o které město nemluví. V Rozhodnutí SÚ o stavebním povolením se potvrzuje, že od 31.10.2016 do 27.7.2017 běžela souběžně 2 řízení. Město totiž stáhlo původní žádost, podalo novou. Tím paradoxně samo zvýšilo riziko nových námitek, protože ty staré se nevypořádaly (zpětvzetím žádosti zanikly). Z DŮVODU SOUBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ NEMOHLO BÝT VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ, TEDY DO 27.7.2017.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Paní redaktorka v článku hrubě napadla spolek Hnutí Brontosaurus, které nemá s odvoláním, o kterém se píše v článku vůbec nic společného. To, že byly námitky podobné u jiných účastníků je zcela náhodné. Brontíci naopak konzultovali vydané rozhodnutí o stavebním povolení s jinými odborníky na jiném stavebním úřadu, na ministerstvu a dalších orgánech, aby mělo relevantní pohled na situaci z hlediska SÚ, obce, účastníků řízení a hlavně z pohledu uplatňování legislativy a finančního zatížení (stavební úřady nemají peníze na analýzy, které jim zákon navrhuje a je doporučováno, aby posudky byly dodávány přímo účastníky, což je finančně nemožné i pro spolky). Proto se členové HB dohodli, že nebudou podávat odvolání. Některé námitky byly v textu rozhodnutí zohledněny. Na některé bude HB hledat jiná řešení, jak ochránit zájmy občanů. Konkrétně ohrožené praskající domy v ulici Ke škole. Je možné už v zadávacím řízení stanovit, že součástí smlouvy s dodavatelem bude tzv. pasportizace ohrožených staveb, která se vyhodnotí před započetím a poté po dokončení stavby, Ještě jsme ani nestačili tento návrh podat na město, protože jednání proběhlo před několika dny.

Přihlásit se