Radnice chce mít strategický plán

Radnice chce mít strategický plán

Město nechalo vypracovat strategický plán svého rozvoje. Vedle návrhu na územní plán se jedná o jeho druhý stěžejní projekt. Pomůže stanovit priority radnice pro následujících deset let. Velkou roli v jeho přípravě může hrát názor veřejnosti. Lidé se totiž můžou zapojit do pracovních skupin podle klíčových oblastí života města.  

„Strategický plán mají i mnohem menší obce a naše město vzhledem k tomu, jak se rozrůstá, ho nutně potřebuje. Navíc tím plníme i svůj slib, že ho necháme zpracovat. Projekt se týká vizí a priorit na období 2018-2028, překračuje tedy hranice volebního období,“ uvádí starosta Petr Digrin v souvislosti s tím, že město na začátku listopadu podepsalo smlouvu se společností BDO Advisory s.r.o., která by měla tento zásadní systémový projekt zpracovat do deseti týdnů.
Vznikne i komunitní plán

Zastupitelka Magdalena Davis zhotovení strategického plánu jednoznačně vítá, podle jejích slov to byla priorita, se kterou kandidovala v roce 2014 v komunálních volbách. „S jeho přípravou se však zbytečně otálelo, přestože jeho zadání není nijak náročné. Kdyby vedení města iniciovalo strategický plán již v prvním roce svého volebního období, mohl být dnes živým dokumentem, kterým by se řídila důležitá investiční rozhodnutí města,“ uvádí.

Podle zastupitelky Hany Kotoučové, která je koordinátorkou pro tvorbu strategického plánu, není problém v tom nechat ho zpracovat i teď, v posledním roce funkčního období tohoto zastupitelstva. „Považuji ho za věc apolitickou, podobně jako územní plán,“ říká.
Zadání tohoto klíčového dokumentu důležitého pro budoucnost města považuje za velký úspěch i místostarostka Daniela Páterová. „Jsem velmi ráda, že jsme se shodli na tom, že součástí strategického plánu bude i komunitní plán, na jehož tvorbě se budou podílet i občané. Jsem přesvědčená, že získáním takovéhoto kvalitního dokumentu se naše město vydá na cestu systematického rozvoje,“ poznamenává místostarostka.

Ke slovu přijdou i občané
Výběrové řízení na zhotovení tohoto rozvojového projektu město zadalo velmi podrobně, zajímají ho návrhy na řešení oblastí školství, dopravy, životního prostředí, bydlení, zdravotnictví a sociální péče, bezpečnosti, kultury, občanské společnosti a cestovního ruchu.

„Důležité je, že veřejnost bude mít možnost se na jeho tvorbě spolupodílet. Zpracovatel dotazníkovou metodou a diskuzí s jednotlivými skupinami obyvatelstva, jako jsou děti a mládež, senioři, sportovci, podnikatelé a rodiny, zjistí jejich požadavky a problémy a pak navrhne řešení v akčním a komunitním plánu,“ říká Hana Kotoučová.

Určení diskusních skupin a oblastí strategie je výsledkem společného jednání rady města a zastupitelek Magdalény Davis a Šárky Slavíkové Klímové. „Velmi vítám, že se město konečně rozhodlo věnovat se strategickému plánu, bylo by logické, kdyby vznikal ruku v ruce s návrhem nového územního plánu. Jsem ráda, že se mi podařilo upozornit na potřebu zmapovat potřeby sociálních služeb například u seniorů,“ doplňuje Šárka Slavíková Klímová.

Zastupitel Pavel Jeřábek připomíná, že už v roce 2015 mluvil o tom, že by bylo dobré strategický plán ještě před návrhem územního plánu města. „Snad se nyní povede, aby se do něj zapojili všichni občané, a nejen těch dvě stě aktivnějších, co se snaží komunikovat. Zejména, že se probudí ti, co v Mníšku jen po straně hudrují, ale když se mohou veřejně vyjádřit, tak mlčí,“ poznamenává zastupitel.

Právě nový návrh územního plánu v současné době vzniká, jeho tvorba je však dlouhodobější záležitost, neboť tým zhotovitelů do něj zapracovává připomínky veřejnosti. Z posledního veřejného projednávání návrhu územního plánu vyplynulo, že počítá s dalším územním rozvojem města a nárůstem počtu obyvatel o zhruba 1200 v blízké budoucnosti. Vznik strategického plánu je proto pro město důležitý i z tohoto hlediska.

„Už dnes je velkým tématem nedostatek míst ve školkách i v základní škole. Strategický plán pomůže při hledání odpovědi na například otázku, jestli je třeba stavět novou mateřskou školu, když děti jednou vyrostou, nebo raději hledat řešení pro seniory, jejichž počet bude také narůstat,“ dodává Hana Kotoučová.

Vyslovte se k prioritám města!

Zajímáte se o to, jak zlepšit život ve městě v oblasti dopravy a infrastruktury, životního prostředí, bydlení, v sociální a zdravotní oblasti, nebo ve školství, kultuře a sportu? Pak si nenechejte ujít příležitost a zapojte se do tvorby strategického plánu. Právě teď je totiž čas na utvoření podobně vymezených pracovních skupin, které dají jeho zpracovatelům jeden z klíčových podkladů. Pokud vám tedy záleží na tom, jaké budou vize a prioritní řešení města na následující roky, kontaktujte zastupitelku Hanu Kotoučovou, koordinátorku pro strategický plán, a to prostřednictvím emailu Hana.Kotoucova@seznam.cz, a to do 4. 12. 2017!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
5 let před

1. strategicky plan by mel předcházet uzemnimu planu.. u nas je to naopak.. zaprahame vuz před kone..

2. pan jerabek se chopil iniciativy.. tisíc lidi sem tisíc lidi tam a další tisícovky se přes nas pohrnou.. při tom kandidoval za uskupeni zeleni lidovci nezavisli pani davis.. co měli v programu? minimalni narust poctu obyvatel v budoucnosti a minimalni zástavbu.. sliby chyby..

3. radni kotoucova která ma SP na starosti kandidovala za sdruzeni nestraniku pana krakory.. pan krakora je spolu s panem vancurou nejvetsim mniseckym developerem.. není to stret zajmu?

4. mozna by obcany zajímalo u koho pani kotoucova objednala vypracovani SP.. resp. kdo a jak zpracovatele vybral.. obvykle tuto praci dela několik odborných skupin..

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  petr jansky
5 let před

Pane Jánský – proč zas ty hloupé narážky.
Přírůst obyvatel co jsem napsal vychází ze záměru připravovaného ÚP a to jsem jen přenesl. Pokud víte, jaké je uskupení komise pro ÚP, tak asi víte jakou šanci v ní něco prosadit s paní Davis máme. A ve své podstatě, největší zástavba se předpokládá přeměnou chatových oblastí, které jsou spojené a nebo i uvnitř Mníšku v rodinnou zástavbu. A to asi těžko zastavíte, jedině tuto transformaci ÚP zastavit.
Do námitek k ÚP na rozdíl od dalším zastánců minimálního nárůstu obyvatel jsem si alespoň dovolil vložit, aby město poslední své pozemky neprodávalo pro rodinné bydlení a nechalo pro svoji infrastrukturu.

O mé představě počtu obyvatel Mníšku je celkem známo, že nejsem příznivce aby se Mníšek rozrůstal do polí a abychom s dalším rozšiřováním počkali, až ostatní okolní obce dostaví ty lokality, které jsou již rozestavěné. a aby si tam taky stavěly svoji infrastrukturu, například školy apod. Myslím především oblast směrem k Praze a Novou Ves – i když tam nevím, kolik lidí se tam ještě plánuje.

obcan
obcan
6 let před

Je to super, ale proč se v článku nepíše, na kolik ten strategický plán vyšel naše město peněz? Nevíte někdo?

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
Odpovědět  Martina Hrdličková
6 let před

Paní Hrdličková – podle mých informací strategický plán ještě není ani zahájen, takže nemohlo za vypracování uhradit 160 tisíc Kč. A ani nemohlo nechat „vypracovat strategický plán …“.
Mám za to, že lepší je uvést, že na zpracování strategického plánu město vyhradilo … Kč. A že zpracování strategického plánu už objednalo (zadalo). 😉

Ale vážně pro čtenáře – zapojte se do zpracování SP. Je potřeba abychom dobře podchytili silná a slabá místa Mníšku pod Brdy a dle možností si stanovili alespoň těch příštích 20 let.
Do Mníšku se přistěhuje přes tisíc nových lidí a Mníšek bude nadále dopravním uzlem pro další tisícovky lidí, kteří se přistěhují do okolních obcí, ale za prací a kulturou odjíždění hromadnou dopravou od nás. To samé platí pro školy, lékaře, obchody, pracovní příležitosti atd. Nejsme jen obcí, ale obcí mikroregionu a to přináší pozitiva i negativa.

Přihlásit se