Canisterapie slouží ke zvyšování studijní motivace

Canisterapie slouží ke zvyšování studijní motivace

Fenka Sunny v akci

Od začátku školního roku je naše škola zapojena do dotační výzvy MŠMT, která podporuje školy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.  Cílem výzvy je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků a jejich motivace k učení.

Na základě analýzy jsme si zvolili podle potřeb školy nástroje, které by mohly přispět ke stanovenému cíli. Naše pedagogické řady jsme tak rozšířili ještě o jednoho asistenta pedagoga a všichni pedagogičtí pracovníci již absolvovali několik tematicky zaměřených seminářů a webinářů, v čemž budou další pololetí pokračovat. Dalším zvoleným nástrojem jsou různé preventivní programy pro žáky, kterými se snažíme posilovat nejen jejich psychickou odolnost a motivaci ke vzdělávání, ale také pozitivní vztahy mezi nimi a bezpečné klima třídy.
Ke zvyšování studijní motivace slouží také různé vzdělávací a zážitkové akce: nejvíce populární je mezi žáky zatím canisterapie. Každý měsíc nás chodí navštívit fenka Sunny se svým psovodem Bárou. Sunny žákům pomáhá s rozšiřováním slovní zásoby, koncentrováním pozornosti, rozvíjením pohybových dovedností, ale i citové stránky. Nejoblíbenější činností totiž bývá hlazení, mazlení, ale také polohování s canisterapeutickým psem.
A protože bude dotační výzva trvat až do roku 2025, čeká nás ještě spoustu zajímavých aktivit.

                                                                                                      Markéta Kopalová za ZŠ Komenského 886

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se