I handicapovaní žáci zvládli distanční výuku skvěle

I handicapovaní žáci zvládli distanční výuku skvěle

Den dětí - ani rouška nebyla překážkou. Foto: M. Kopalová

O průběhu, důsledcích a prožívání koronavirové pandemie, bylo napsáno již mnohé a asi bychom byli všichni rádi, kdybychom byli o tento „zážitek“ ochuzeni. Nicméně krátce se chci vyjádřit k tomu, jak jsme tuto situaci zvládli i v naší škole, kterou navštěvují žáci s nejrůznějšími druhy postižení.

Organizačně jsme škola malotřídního charakteru, to znamená, že žáci 1.-9. (resp. 10. ročníku u speciální školy) jsou zařazeni vždy po několika ročnících do čtyř tříd. Tato výuka klade i v běžném provozu velké nároky na pedagogy při organizaci a přípravě výuky, protože naší snahou je maximálně možný individuální respektující přístup. Vzhledem k organizaci tříd a k postižení žáků nebyly tedy možné, a většinou ani vhodné, vzdělávací videokonference, i když digitální technologie byly v rámci možností také zapojeny ve formě mailů, komunikace na sociálních sítích, natáčení krátkých video pozdravů apod. Distanční výuku jsme tedy hlavně řešili přípravou pracovních listů každému žákovi na míru s ohledem na jeho možnosti a schopnosti, odkazy na vhodné výukové weby a také častou komunikací s rodiči. Průběžně jsme také zjišťovali zpětnou vazbu, zda není výuky příliš nebo málo, jak žáci zadané úkoly zvládají a tomu jsme také přizpůsobovali další tempo a rozsah výuky.

Obrovské poděkování za úžasnou spolupráci patří rodičům a všem, kteří se na domácí výuce podíleli. Další velké poděkování patří pedagogům školy, kteří se museli s novou situací vypořádat a byli velmi aktivní a vynalézaví, a také paní školnici, na jejíchž bedrech ležela kompletní dezinfekce budovy a pomůcek. V této souvislosti bych ráda poděkovala Městu Mníšek pod Brdy za rychlou dodávku dezinfekce, paní Páterové za zajištění štítů pro žáky, a kolegyním paní Cvrčkové, Tomkové a Bělské za výrobu štítů a roušek pro pedagogy a žáky.

Rozhodnutí MŠMT ohledně navracení žáků s handicapem do prezenční výuky se měnila téměř ze dne na den, od počátečního, že žáci našich škol se do 30. 6. do výuky nevrátí, až po postupné uvolňování podle druhů handicapů a nakonec bylo rozhodnuto, že od 1.6. se mohou vrátit všichni žáci 1. stupně, včetně žáků 2. stupně základní školy speciální a od 8.6. na konzultační hodiny i další žáci 2. stupně. I přes krátký termín od oznámení těchto změn se nám podařilo výuku zorganizovat a připravit. Na žáky jsme se velmi těšili a 1.6. jsme očekávali, s jakou náladou se do školy dostaví a jak budou respektovat i různá preventivní opatření. Vše dopadlo nad očekávání dobře, žáci se těšili, hygienická opatření jim nedělala žádný problém, a zadaptovali se velmi rychle.
Z dalších činností v tomto období bych ráda vyzdvihla aktivní účast pedagogů na webinářích, nové poznatky jsou pro osobnostní rozvoj pedagogů a další chod školní výuky nezbytné. Průběžně probíhaly ve škole revize a opravy (výměna dveří), výroba pomůcek pro žáky a také jsme zahájili realizaci revitalizace zahrady u městské knihovny, kterou využíváme, formou doplnění o venkovní hrací prvky. Zahrada tak bude mít lepší využití pro naše žáky v rámci výuky i družiny, a také pro dětské skupiny a městské tábory, které také zahradu využívají. S ohledem na počet a skladbu žáků od nového školního roku jsme také řešili nutnost rozšíření školy o jednu třídu. Museli jsme pro tyto účely zprovoznit a vyklidit třídu, která doposud byla využívána pro předmět pracovní výchova. Zčásti bude tedy tento předmět realizován v externích prostorách, které nám doporučil Ing. Sáblík a děkujeme provozovateli panu Lepšímu, který nám vyšel velmi vstříc.
Pokud bych se měla ohlédnout za uplynulým školním rokem, nazvala bych ho jedním slovem – pohroma. „Zahájili“ jsme potopou ve škole a jejími důsledky v podobě rekonstrukce velké části školy, opětovně děkuji za pomoc mníšeckým hasičům a za přístup a spolupráci městskému úřadu, jmenovitě paní starostce Davis, paní Minaříkové a panu Vyskočilovi.

Dále v prosinci proběhla ve škole po šesti letech kontrola České školní inspekce. Kdo pracuje ve školství, ví, o čem mluvím. A nakonec koronavirus a distanční výuka. Ale jak se říká „co Tě nezabije, to Tě posílí“. Buďme optimisté, přežili jsme všichni, načerpali jsme řadu zkušeností a znalostí, a často jsme zjistili, že naše psychické a fyzické možnosti jsou dál, než jsme si mysleli. Takže věřím, že vydatně posíleni prožitými událostmi míříme k novému školnímu roku.
Přeji všem krásné prázdniny a hlavně buďte zdraví!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se