Jak to chodí v Chaloupce?

Jak to chodí v Chaloupce?

Jesle a školka Chaloupka podporují u dětí především samostatnost. Snažíme se, aby děti zvládaly překonávat velké výzvy, měly radost z osobního růstu, touhu po vědění, rády objevovaly nové poznatky a chtěly se učit po celý život.

Sledujeme vývojové fáze každého dítěte. Nabízíme činnosti vhodné pro rozvoj všech oblastí jejich zájmů, vedeme je k samostatnosti, podporujeme jejich silné stránky. Děti se realizují v kreativní činnosti, zpěvu a pohybových činnostech.
V uplynulých třech letech jsme měli velké štěstí, že naši školku navštěvovalo pravidelně i nepravidelně až 25 dětí ročně. Samozřejmě ne všechny najednou, neboť klademe velký důraz na to, aby skupina nebyla příliš velká. To proto, aby každé dítě mělo dostatečný prostor samo pro sebe a abychom se i my mohli naplno věnovat podpoře jejich vývoje nabízením různých činností, které zdokonalují jemnou i hrubou motoriku, podporují logické myšlení a rozvoj řeči a slovní zásoby, a to především Montessori metodikou a pomůckami, kterých máme velké množství.
Pro každý rok máme podrobně zpracovaný metodický plán přizpůsobený věku a potřebám dětí. Podle knihy Chaloupka na vršku procházíme s dětmi celý rok, zaměřujeme se na lidové tradiční zvyky. Na známé i na ty méně známé.
Vedeme děti tak, aby respektovaly přírodu a pomáhaly s její ochranou. Na naší zahrádce pěstujeme bylinky, které používáme při přípravě pomazánek na svačiny nebo do vody k pití. Povedlo se nám sklidit i několik malých rajčátek či jahod… ovšem děti byly kolikrát rychlejší než proces zrání. Plody přírody potom hojně využíváme při výtvarné výchově, která je pravidelnou součástí našich aktivit. Lidové zvyky a přírodu připomínáme i v písničkách a pohybových básničkách, které děti milují, stejně tako hru na hudební nástroje, kterých máme velkou zásobu.
Rodiče informujeme o dění ve školce osobně denně při předávání dětí, také na uzavřené facebookové skupině vytvořené speciálně pro rodiče nebo na třídních schůzkách a besídkách, které pořádáme, abychom ukázali radost dětí z toho, co všechno se samy naučily.
Pokud hledáte pro své dítě láskyplné, pečující a podporující prostředí, kde zažije spoustu legrace a vyzkouší mnoho dosud nepoznaného, kontaktujte nás: www.skolkachaloupka.cz nebo na telefonním čísle 723 442 286.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Lucie Šarmanová, ředitelka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se